Jupiter v Strelcovi

Zaujíma vás, čo nám do budúcich mesiacov prináša planéta šťastia - Jupiter, ktorý znovu, po dvanástich rokoch - 8. novembra 2018 poobede, presne o 13:38 hod. - prechádza zo Škorpióna do Strelca?


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 21.01.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/jupiter-v-strelcovi.php


Prechod Jupitera znamením Škorpióna nám v uplynulých približne dvanástich mesiacoch priniesol väčšiu emocionalitu a silu vôle, zvýšil nám sebavedomie, zmysel pre financie aj schopnosť odhadnúť finančné riziko.
S tým už na nasledujúcich asi 13 mesiacov rátať nemôžeme; znamenie Strelca, ktorým bude Jupiter prechádzať má iné kvality.

Jupiter je však v znamení Strelca "doma", vládne Strelcovi, bude to v každom prípade jeden z úspešných rokov. Podľa dispozícií vo svojich Osobných horoskopoch môžeme rátať s väčšou mierou idealizmu a optimizmu, aj humoru, so záujmom o filozofiu, duchovno a veci "medzi nebom a zemou", možno aj s mystickými zážitkami.

Znamenie Strelca patrí k ohnivému živlu, teda ak máme znamenia tohto živlu (Baran, Lev, Strelec) v horoskope výraznejšie obsadené - nielen Slnkom, ale aj Lunou, viacerými planétami či citlivými bodmi - môžeme očakávať väčšie úspechy v zamestnaní, v podnikaní aj pri štúdiách.
V menšej miere to platí aj pre znamenia vzdušného živlu Váhy a Vodnára.

Pre ostatné znamenia bude vplyv Jupitera skôr nepriaznivý alebo nijaký, môžeme byť nedbalí, ľahkomyseľní a sľúbiť viac, ako dokážeme splniť. Týkať sa to bude najmä znamení Panny a Rýb, v menšej miere aj Blížencov.

Presnejšie určenie obdobia - priaznivého aj kritického:
Narodení v prvých dekádach spomínaných znamení: pre nich platí november - od 8.-ho a skoro celý december 2018.
Narodení v stredných dekádach môžu rátať - vplyvom retrográdneho, teda zdanlivo spätného pohybu - s dlhším obdobím: od 23.-ho decembra 2018 do 14.-ho februára 2019 a od 6.-ho júna do 13.-ho októbra 2019.
Aj pre narodených v posledných dekádach bude táto doba vplyvom retrográdneho pohybu rozdelená na dve časti, zároveň teda dlhšia:
od 14.-ho februára do 6.-ho júna a od 13.-ho októbra do 2.-ho decembra 2019.

Či a akým spôsobom to zahrnieme do svojho života, však závisí len od nás.

Pozrite aj:

Jupiter - planéta prinášajúca šťastie a:

Jupiter v Panne a vo Váhach

Jupiter v Škorpiónovi


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 21.01.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/jupiter-v-strelcovi.php


Koniec článku.