O erotickej nálade leta, o hravosti, flirtoch, láske a sexe

Základná tvorivá a udržujúca sila Univerza má podobu špirálovitej energie. Tá je erotického pôvodu. Vzniká znovuspojením dvoch protikladných síl, ktoré boli od seba na počiatku vekov oddelené.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/o-nalade-leta.php


Ak by tieto dve sily neboli, neexistovalo by Univerzum, nebolo by nič. Pôvodné oddelenie tvorivých energií a ich znovuspojenie sa uskutočňuje cez človeka - to je mystérium sexuality. Každým sexuálnym spojením sa obnovuje sila stvoreného Univerza. Každé vedomé sexuálne spojenie je odrazom prvotného sexuálneho aktu božstiev, ktoré tvorili - a neustále tvoria - svet.

Zverokruh symbolicky začína Baranom, jeho prvotný impulz prebúdza tvorivé sily Univerza a rozbieha nové ročné obdobie – jar. Symbolizuje novú iskru, zrod, hmotu, no bez záujmu, čo z tejto iskry vznikne. Náladovosť a široký záber Baranov, ktorých zaujíma stále niečo nové, korešponduje aj s premenlivosťou aprílového počasia. Prichádza máj - lásky čas a okrem iných radostí prináša aj túžbu po milovaní. Májové sexuálne túžby či hravosti majú veľa z povahy jarného obdobia, z ktorého vzišli. Sú mladé a nevinné, často aj trvajú len krátko. Povaha Býka, ktorý vládne v prvej časti mája, je výbušná a nestála, Blíženci na tom nie sú pod vládou pohyblivého a nevypočítateľného Merkúra o nič lepšie. Jún neskôr túto všeobecnú nestálosť upokojí a privádza svet pod vládu tajuplného Raka, ktorý - letným slnovratom - obracia beh Slnka a smeruje náladu buď hore k Slnku alebo dole, do jeho odrazu na hladine mora nevedomia. Júl je čas protikladov. Na začiatku vládne tajuplný Rak pod dohľadom Luny, na jeho konci silný Lev ožiarený Slnkom. Keď sa energia Leva presunie do znamenia Panny, všetko sa upokojuje a leto končí. Patrón Merkúr ukazuje svoju druhú, múdru podobu. Je čas úrody, zberu, odpočinku.

Dva póly vzťahu

Sú také rovnaké, a predsa také iné. Sú nezameniteľné, a predsa si ich pletieme. Patria k sebe a napriek tomu spolu nemusia byť. Reč je o dvoch póloch vzťahu, láske na jednej a sexe na druhej strane.
Ešte donedávna bývali bežné tvrdenia, že sex je telesný a neduchovný a láska, naopak, duchovná a nesebecká. Dnes však každý vie, že to tak nie je. Sexualita je rovnako duchovná ako láska - a tá zasa môže byť rovnako sebecká a telesná ako niektoré formy sexu.

Láska je dlhodobý stav mysle, dušu môže ovládať po celý život. V skutočnosti nie je láska závislá na čase vôbec - trvá. Láskou sú určené ciele, je ňou ovplyvnená vôľa a rozhodovanie, podmieňuje radosť a umožňuje nadväzovať a udržovať vzťahy - a nie len tie sexuálne. Všetci ľudia i ďalšie živé bytosti z hmotnej úrovne i z jemnejších svetov sú silou lásky spojení, vďaka nej smerujú všetci obyvatelia Univerza k pokroku a vývoju. Bezprostredne pre nás láska značí nepomenovateľné Niečo, čo nám dáva schopnosť žiť - my ľudia si to však uvedomujeme len zriedkakedy.

Sex je čin. Je to okamžitý výkon prebiehajúci práve teraz. Sexuálny čin mení čas a jeho priebeh - dobre chápaný sex môže človeka omladiť, môže mu dať silu; ak je však sex chápaný nesprávne, pridáva únavu, psychický starnutie a kradne vitalitu.

Pri sexuálnom spojení zažívajú mnohí extázu. Podstatou - akejkoľvek - extázy je, že dočasne prestávajú existovať hranice mysle a dochádza k prepojeniu vedomia človeka s prazákladnými silami existencie.
Je leto; doba oddychu, dovoleniek, ničnerobenia i hier, flirtov, lásky, milovania, aj len nič nepredstierajúceho sexu. Mali by sme byť - aj vo vlastnom záujme - k druhým i k sebe zodpovednejší; uvedomme si, že iba od nás závisí, ako ho prežijeme, čo komu dáme a čo si z toho odnesieme. A nejde pritom o málo!


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/o-nalade-leta.php


Koniec článku.