Osobný horoskop - tzv. Radix

je vypočítaný na presný čas nášho narodenia na určitom mieste, na moment, kedy sme sa prvýkrát nadýchli. Platí na celý život a je v ňom symbolicky vyjadrená celá naša jedinečnosť. Ráta nielen s postavením Slnka v určitom znamení zverokruhu, ale zohľadňuje aj Lunu, všetky ostatné planéty a ďalšie citlivé body horoskopu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/osobny-horoskop.php


Vyjadruje náš postoj k životu, zdravotné dispozície, majetkové pomery, intelekt a spôsob komunikácie, skryté obavy a zábrany, nevedomé motivácie a ciele, pohľad na partnerstvo a sex, na otázky života a smrti. Je to potenciál všetkých našich daností, možností, schopností, talentov, ale aj obmedzení, ktoré nás budú celý život sprevádzať. Budú nám prinášať určité životné situácie, ako aj ich možné riešenia. Pretože každý z nás má slobodnú vôľu a možnosť slobodnej voľby, záleží len na ňom, akým spôsobom bude na ne reagovať. Teda len od nás závisí, ako, do akej miery a či vôbec potenciál naznačený v horoskope rozvinieme, alebo svoj život necháme voľne plynúť bez snahy o sebazdokonalenie a tieto danosti nevyužijeme, ba naopak - zbytočne vyplytváme. Takéto "pofľakovanie sa" často krát môže trvať väčšinu života. Ale osud na nás nezabúda a úlohy, ktoré máme v tomto živote vyriešiť nám prihráva znova a znova, stále s väčšou razanciou. Tým nám opakovane ponúka šancu na poučenie a zdokonalenie, na nájdenie životnej cesty a naplnenie nášho životného poslania.

A v tomto nám môže pomôcť astrológia. Výklad osobného horoskopu poukáže nielen na náš potenciál, danosti a obmedzenia, ale pomôže nám aj pripraviť sa na možné životné problémy. Zároveň ponúkne aj určité riešenia, ako svojimi životnými úskaliami prejsť čo najpríjemnejšie, bez zbytočných ťažkostí.
Základný osobný horoskop zahŕňa všetky oblasti života, je v ňom spomenuté o všetkom niečo. 

Prínos astrológie pre jednotlivca však výkladom osobného horoskopu nekončí. Jeho rozvíjaním pomocou ďalších astrologických metód vznikajú ďalšie špeciálne výklady. 

Špeciálne výklady zvyčajne navrhujem klientom až po vypracovaní a výklade Osobného horoskopu (až vtedy posúdim mieru ich vhodnosti). 
Je však možné si zároveň s Osobným horoskopom objednať aj ktorýkoľvek iný výklad z ponuky - vtedy to býva lacnejšie (spoločné vypracovanie zaberie menej času) 

Bližšie aj so stručnými charakteristikami jednotlivých výkladov pozrite Podrobný cenník.

Pozn: nepresne udaný čas narodenia - niekedy nielen na 1/4 -hodiny, ale niekedy už na minúty - môže skresliť už výklad základného osobného horoskopu (najmä pri písomnom výklade - pri osobnej konzultácii robím s klientom priebežné korekcie), no pri prognostických výkladoch horoskopov zákonite vyjde časť výsledkov posunutá; ak si však klient opakovane priebežne kontroluje prebiehajúce predpovede, robí si poznámky a korekcie, každý nasledujúci výklad (pretože sa zároveň upresňuje čas narodenia ) je presnejší.
Horoskop sa dá samozrejme zostaviť a vyložiť aj pre neudaný čas narodenia (dokonca u väčšiny historických osobností, na ktorých si astrológovia trénujú svoje schopnosti sa čas narodenia nezachoval), podľa mojich skúseností zostáva asi tak 1/3 horoskopu skrytá.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/osobny-horoskop.php


Koniec článku.