Podrobná ponuka a cenník jednotlivých astrologických výkladov

Astrológia Vám môže pomôcť pri riešení rôznych - i tých najťažších - životných situácií. Väčšinou to býva tak, že pokiaľ nemá človek problémy, o astrológiu ani o iné metódy, ktoré mu môžu symbolicky priblížiť jeho poslanie a zmysel jeho životnej cesty, sa nezaujíma. Predpokladá, že si vystačí sám. V živote každého človeka však bývajú aj prelomové obdobia a astrológia Vám svojimi postupmi pomôže určiť, v akom období je zvýšená pravdepodobnosť, že prídu. Aj akých oblastí sa to bude týkať, tiež môže určiť obdobie, kedy (odkedy, dokedy) budú tieto energie pôsobiť. A nielen že Vás na ne pripraví, ale pomôže Vám ich aj riešiť.

Uprednostňujem astrologický výklad  on-line formou spoločného rozhovoru, cez Skype, WhatsApp alebo mobilom.
Všetky potrebné podklady na sledovanie výkladu dostanete pred výkladom
Písomne - okrem špeciálnych výkladov - nepracujem.
Možnosť nahrávania konzultácie. 

 Akcia naďalej pokračuje:  ZĽAVA  -10% 

na všetky on-line výklady horoskopov
pri kombinovaných výkladoch ďalšia zľava

Skype, Whats App, mobil

viac info emailom


Neprehliadnite zľavy pri vyhotovení viacerých horoskopov pre toho istého žiadateľa.

1. Osobný horoskop


Konzultácia formou spoločného, voľne plynúceho rozhovoru v dĺžke asi 1 -1,5 hod. zoznámi klienta s obsahom jeho horoskopu - s jeho potenciálom a umožní spoločne interpretovať astrologickú symboliku.
A tým nielen vyzdvihne bezproblémové oblasti, ale upozorní aj na tie ťažšie zvládnuteľné. Osvetlí teda poslanie pre tento život.

Výklad zahŕňa veľmi stručné základy astrológie, samotný výklad pozitívnych aj problematických miest horoskopu klienta s možnými riešeniami, stručné načrtnutie obdobia života, v ktorom sa práve nachádzate a ktoré z prvkov základného horoskopu sú práve aktivované, upozorní na priaznivé i problematické obdobia v budúcnosti, zároveň ponúkne niekoľko možností, ako dané situácie riešiť.

Je dobré pripraviť si niekoľko otázok, napísať niekoľko viet, ktoré ozrejmia východiskovú situáciu a poslať ich dopredu e-mailom; v rozsahu ako pri otázkach pri vypracovaných horoskopoch na týchto stránkach.

Každý horoskop je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i Vášmu horoskopu; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to pozitívne i na to ťažšie zvládnuteľné. Behom výkladu môžete klásť akékoľvek otázky súvisiace s výkladom.

Konzultácia sa - pre Vás - nahráva, ľubovoľné pasáže výkladu je na požiadanie možné vynechať.

Klient pred výkladom e-mailom dostane:
vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, zhodnotenie sily jednotlivých znamení, domov, planét a aspektov); spolu 3 strany A4, plus 6-7 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu.

Cena osobného horoskopu:  39 €

Pre výklad do vzdialenejšieho zahraničia odporúčam kombinovať Osobný horoskop s  6.) - Astrokartografickým vyhodnotením.

Výklad trvá  do 1 a 1/2 hod.


Prognostické horoskopy


Posudzuje sa pôsobenie vplyvu planét v určitom období na osobný horoskop klienta.

Prognostický horoskop je výsledkom kombinácie niekoľkých predpovedných metód. Je vhodný nielen pre pochopenie súčasnej situácie, naznačí riešenie aktuálne vzniknutých konfliktov a ich prípadný vývoj do budúcnosti. Nečakajte, že Vám poviem, čo Vás čaká a neminie; skôr: aké pravdepodobne budú nadchádzajúce obdobia a ako na to.

Každý horoskop je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i Vášmu horoskopu; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to dôležité, na priaznivé i nepriaznivé obdobia, na také i onaké tendencie; či už budú v nasledujúcom roku alebo aj za päť-desať.

Pre výklad do vzdialenejšieho zahraničia odporúčam kombinovať Prognostický horoskop s 6.) - Astrokartografickým vyhodnotením

2. Prognostický horoskop


Prognostický horoskop
sa pripravuje a vykladá veľmi podrobne na jeden rok dopredu (na kalendárny rok, od dátumu výkladu na rok, od narodenín do narodenín) a stredne podrobne a výhľadovo na päť až desať.
Obvykle platí - čím je prognóza na kratší časový úsek, tým je presnejšia a podrobnejšia.

Prognostický horoskop sa dá vyložiť naozaj veľmi podrobne aj na mesiac; vtedy však odporúčam ponuku 9.) - Výber vhodného termínu.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologických prognóz vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, vyhodnotenie prechodu planét domami a vzájomné aspekty); spolu 2 + 2 strany A4, plus asi 12 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu v danom období.

Cena prognostického horoskopu:  46 €,
pri objednaní zároveň s 1.)  - Osobným horoskopom -
zľava - 4 €  

Objednané bez 1.) - Osobného horoskopu: (len prognóza):  59 €,

Výklad trvá  do 1 a 1/2 hod.

3. Kompletný Prognostický horoskop - s obzretím na uplynulé roky


 - rozšírená
ponuka 2.)

Výklad je veľmi podrobne na tri roky dopredu, tiež dva roky naspäť
(prípadne 4+1 r.) - práve v predchádzajúcom období začali vaše súčasné problémy, stredne podrobne a výhľadovo na desať až pätnásť.
Odporúčam tým, ktorí sú v procese zmien a majú pocit, že niečo treba zmeniť. Alebo len čakajú, kedy a ako to skončí. Tieto obdobia bývajú niekoľkokrát za život. Ak je záujemca o výklad v takomto období, potrebu výkladu - ak udal dátum a čas narodenia - odporučím v prvom e-maili.

Klient pred výkladom e-mailom dostane:
okrem Úvodu do problematiky astrologických prognóz vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, vyhodnotenie prechodu planét domami a vzájomné aspekty); spolu 2 + 6 strán A4, plus asi 35 -40 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu v danom období.

Cena Kompletného prognostického horoskopu:  79 €,
objednané zároveň s 1.)  - Osobným horoskopom - zľava - 4 €  

Tento výklad sa dá objednať len s výkladom 1., Osobným horoskopom, prípadne k už predtým vyloženému výkladu Osobného horoskopu.

Výklad trvá  1 a 1/2 hod až 2 hod.


Vzťahové horoskopy


Neriešia otázku: áno alebo nie, skôr: ako najlepšie. 

Vzťahové, najmä partnerské horoskopy sú náročnou astrologickou disciplínou. Porovnávajú sa horoskopy dvoch osôb (už po ich samostatnom vyhodnotení). Stupeň ich zlučiteľnosti pre určité životné oblasti je daný množstvom problematických a harmonických miest. Nebezpečné miesta v horoskopoch obvykle v nejakom astrologicky významnom okamihu spustia deštrukciu vzťahu. Tieto okamihy sa dajú odhaliť niektorým z predpovedných postupov. Silné miesta v horoskopoch poukazujú na bezproblémové oblasti a vzťah harmonizujú.

Takto sa dá vyhodnotiť nielen partnerský vzťah, ale aj vzťahy podriadený/nadriadený, rodič/dieťa, medzi súrodencami .... atď.

Každý partnerský vzťah je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i vaším horoskopom; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to dôležité, na priaznivé i to náročnejšie.

Pri výbere životného partnera, najvhodnejšieho človeka do zamestnania alebo spoločníka pre podnikanie sa môžu porovnať horoskopy aj viacerých osôb - viac v ponuke 6.) - Partnerský trojuholník

4. Partnerský horoskop  


Výklad partnerského horoskopu vyhodnotí váš vzťah s partnerom, určí jeho silné i slabé stránky, oblasti telesného, sexuálneho i duševného súladu, ponúkne riešenia. Súčasťou je i zbežnejšie vyhodnotenie partnera. Horoskop určí bezproblémové oblasti a pomôže ozrejmiť tie, pri ktorých môže dochádzať - pri nepochopení odlišností - ku konfliktom. Tiež ukáže možnosti, ako im predchádzať.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologického porovnávania partnerov vypracované podklady - (koliesko vzťahového horoskopu, aspektár) - 2 strany A4, plus asi 10 - 12 strán A4 textu analýzy horoskopu partnera a ich vzájomného vzťahu.

Cena partnerského horoskopu:  54 €,
objednané zároveň s 1.)  - Osobným horoskopom - zľava - 4 €  

Výklad trvá  do 1 a 1/2 hod.

5. Kompletný Partnerský horoskop - budovanie vzťahu, pochopenie partnerových postojov, predchádzanie krízam, záchrana vzťahu


- rozšírená ponuka 4.)

Čo od vzťahu očakávate, čo si môžete vzájomne ponúknuť, aký je Váš ideálny partner, aký je ideál Vášho partnera. Súčasťou je zbežná prognóza Vášho vzťahu. Tiež určenie spôsobov, ako spolu vychádzať čo najlepšie.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologického porovnávania partnerov vypracované podklady - (koliesko vzťahového horoskopu, aspektár) - 2 strany A4, plus asi 12 - 14 strán A4 textu analýzy horoskopu partnera a ich vzájomného vzťahu.

Cena Kompletného partnerského horoskopu:  68 €, 
objednané zároveň s 1.)  - Osobným horoskopom - zľava - 4€

Výklad trvá  1 a 1/2 hod až 2 hod.

6. Partnerský trojuholník 


Je to vlastne dvojnásobný Partnerský horoskop so záverečným porovnaním. Vyhodnotí Vaše vzťahy s každým s obidvoch partnerov, určí ich silné i slabé stránky, ponúkne zhodnotenia. Tým Vám môže pomôcť rozhodnúť sa medzi nimi. Súčasťou je zbežnejšie vyhodnotenie každého partnera. 

Nečakajte však: tento áno, tento nie, skôr: s týmto by to išlo takto a s týmto zasa takto.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologického porovnávania partnerov vypracované podklady - (kolieska vzťahových horoskopov, aspektáre) spolu 2x2 strany A4, plus 2x asi 10 strán A4 textu analýzy horoskopov obidvoch partnerov a ich vzájomného vzťahu s žiadateľom.

Cena porovnávacieho partnerského horoskopu:  99 ,
objednané zároveň s 1.)  - Osobným horoskopom - zľava - 5 €

Výklad trvá do 2 hod. *

Pri Partnerskom trojuholníku sú ceny - z dôvodov mimoriadnej časovej náročnosti prípravy - vyššie; tento výklad sa môže zodpovedne previesť len po vyhodnotení osobných horoskopov všetkých troch zúčastnených (klienta a obidvoch partnerov), vyhodnotení vzťahov klienta s jednotlivými partnermi a konečnom zhodnotení obidvoch vzťahov

7. Horoskop profesijnej orientácie 


- podrobný rozbor všetkých možností uplatnenia sa. Naznačuje väčšiu či menšiu vhodnosť určitého zamerania, hľadanie skrytých vlôh a talentov schopných rozvinutia, oblasti, kde môžeme tvorivo uplatniť svoj potenciál. Vhodné aj pre deti a mládež pri výbere štúdia a povolania.

Cena  Horoskopu profesijnej orientácie:  15 €
ako doplnenie k objednanému 1.)  - Osobnému horoskopu

Objednané bez 1.) - Osobného horoskopu: (len profesijná oblasť) -
Cena:  28 €

Výklad trvá približne 1/2 hod., prevažne býva rozšírením výkladu Osobného horoskopu

8. Astrokartografické vyhodnotenie


Presťahovaním sa o niekoľko časových pásiem sa pomery v horoskope zmenia a do popredia vystúpia iné životné oblasti; niekde môžeme získať, inde stratiť. Výberom nového miesta pôsobenia si môžete vylepšiť svoju zdravotnú, partnerskú, profesijnú či finančnú situáciu, vyhnúť sa alebo výrazne zmierniť očakávané náročné obdobie. A teraz môžete žiť prakticky kdekoľvek na Zemi.

Je to vhodné rozšírenie Osobného či Prognostického horoskopu pre tých, ktorí sú pol roka alebo viac - pracovne či z iných dôvodov - v inej krajine, než v ktorej sa narodili; môže osvetliť okolnosti, ktoré zostanú aj po výklade Osobného či Prognostického horoskopu skryté.

Cena  Astrokartografického vyhodnotenia:  29 €,
ako doplnenie k objednanému 1.)  - Osobnému horoskopu 

Objednané bez 1.) - Osobného horoskopu: (ak vás zaujímajú iba plusy a mínusy premiestnenia) 49 €,

Výklad trvá približne 1/2 hod., prevažne býva rozšírením výkladu Osobného či Prognostického horoskopu *

Neprehliadnite! Pri objednávke Osobného a Prognostického horoskopu súčasne s astrokartografickými rozšíreniami pre klientov zo zahraničia je zľava! Astrokartografické vyhodnotenie sa ráta iba jeden krát!

9. Výber vhodného termínu


- svadby, lekárskeho zásahu, zahájenia súdneho sporu, optimálna doba na dôležitú skúšku v škole, pre začatia podnikania, ukončenie niečoho ...
Podľa požiadaviek klienta a s ohľadom na prípadného ďalšieho  zúčastneného - partner/partnerka - sa na začatie určitej udalosti vyberá v danom časovom období najvhodnejší termín - kondícia, dobrá forma, výrečnosť, šťastie ...

Cena  Výberu vhodného termínu:  15-29 € / pre dvoch 39 €,
ako doplnenie k 1.)  - Osobnému horoskopu 

Objednané bez 1.) - Osobného horoskopu: (len výber termínu)
osobný výklad 35-49 €,

Výklad trvá približne 1/2 hod., prevažne býva rozšírením výkladu Osobného horoskopu 

10. Horoskop Vášho dieťaťa 


- je to vlastne osobný horoskop malého či väčšieho dieťaťa s vlastnými špecifikami pre ten jeho vek. Dozviete sa, čo ho bude zaujímať, akým spôsobom podporovať jeho snaženia, ako ho upútať, ako tlmiť jeho horšie vlastnosti a podporovať tie dobré, objavíte jeho skryté talenty, pomôžete mu pri výbere záujmov i pri rozhodovaní a výbere ďalšieho vzdelania. Tiež pochopíte jeho obavy, úzkosti či obmedzenia.

Výklad zahŕňa veľmi stručné základy astrológie, samotný výklad pozitívnych aj problematických miest horoskopu s možnými riešeniami, upozorní na priaznivé i problematické obdobia v budúcnosti, zároveň ponúkne niekoľko možností, ako dané situácie riešiť.

Je dobré pripraviť si niekoľko otázok, pripísať niekoľko viet, ktoré ozrejmia východiskovú situáciu a oznámiť ich dopredu e-mailom; v rozsahu ako pri otázkach pri vypracovaných horoskopoch na týchto stránkach.

Každý horoskop je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i horoskopu Vášho dieťaťa; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to pozitívne i na to ťažšie zvládnuteľné. Behom výkladu môžete klásť akékoľvek otázky súvisiace s výkladom.

Pred výkladom e-mailom dostanete:
vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, zhodnotenie sily jednotlivých znamení, domov, planét a aspektov); spolu 3 strany A4, plus 6-7 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu.

Cena horoskopu Vášho dieťaťa:  35 €,
pri objednaní zároveň s Vaším Osobným horoskopom - zľava - 5 €  

Výklad trvá približne 1 hodinu 

11. Predpoklady pre partnerstvo, intimitu a sexualitu


- veľmi žiadaný písomný výklad s veľkou výpovednou hodnotou v týchto oblastiach.

Tento výklad poukazuje na predpoklady vytvoriť vzťah, udržať ho a ďalej rozvíjať. Odhaľuje, akí v skutočnosti sme, čo od vzťahu očakávame a akým spôsobom nás môže obohatiť; ako sme schopní sa na svojho partnera (i potenciálneho) pozerať, stupeň reálnosti nášho očakávania a z toho vyplývajúcej spokojnosti.

Prirodzene, že takto môžeme dokonalejšie spoznať nielen seba, ale analýzou osobného horoskopu partnera aj jeho. Spoznáme teda nielen svoje, ale aj jeho danosti a obmedzenia v týchto oblastiach; všetko to, čo nám je schopný vo vzťahu poskytnúť a tiež, čo od neho v žiadnom prípade očakávať nemôžeme.

Klient dostane:
vypracované podklady + vlastný výklad; 2 + 2-3 strany A4

Cena výkladu predpoklady PaS:

 • písomný výklad Cena 39 €, objednané zároveň s 1.)  - Osobným horoskopom - zľava - 4 €
 • Objednané bez 1.) - Osobného horoskopu: 49 €

Neprehliadnite!
Pri objednávke tohto výkladu pre Vás a súčasne i Vášho partnera zároveň je cena druhého výkladu iba 50% - teda polovica!

Tento výklad sa nedá pripraviť, ak sa vie čas narodenia iba veľmi približne; v tom prípade by mal menšiu výpovednú hodnotu

12. Plánovanie počatia dieťaťa 


- výber vhodných termínov pre zvýšenie pravdepodobnosti počatia dieťaťa (i vybraného pohlavia) - tzv. Jonášova metóda, kombinovaná s metódou tranzitov.

Písomný výklad rozboru horoskopu pomôže odhaliť možné problémy pri počatí, ponúka možnosť zvýšenia pravdepodobnosti úspešného otehotnenia, udržania plodu a pôrod zdravého dieťaťa (pre niektoré ženy býva optimálnych dní pre počatie len zopár do roka), alebo naopak, ako sa oplodneniu úspešne vyhnúť.

 • a., Kalendár plodných a neplodných dní  na dva roky dopredu s vyhodnotením. Pre ženy, ktoré problémy nemajú. Cena:  19 €
 • b., Pre ženy s negatívnou skúsenosťou odporúčam Kompletný rozbor horoskopu z hľadiska možných problémov pri počatí,  zhodnotenie súčasného stavu, prognóza do budúcich rokov + Kalendár plodných a neplodných dní na dva roky dopredu s vyhodnotením. Cena:  39 €
 • c., Pre ženy i páry s opakovanými negatívnymi skúsenosťami odporúčam Kompletný rozbor (predchádzajúca ponuka) kombinovaný s  výkladom problematických miest horoskopu. Výklad trvá približne 1/2 hod.  Cena:  49 € 

Dostanete:
2 - 3 strany A4 Úvod do problematiky - Žena, muž a neplodnosť, tabuľku ohodnotených vhodných termínov i návod, ako ju používať.
Pri Kompletnom rozbore aj vyhodnotenie - vlastný výklad v rozsahu 1 - 2 strany A4

Vypočítané termíny sa dajú využiť aj pri asistovanej reprodukcii

13. On-line poradenstvo - odpovede na otázky

 
Konzultácia skoro akýchkoľvek problémov. Forma konzultácie: otázka -odpoveď, otázka - odpoveď...  Rýchle a krátko.

Týmto spôsobom sa dá vyhotoviť stručná osobná či partnerská charakteristika, zodpovedať na konkrétne otázky formou: otázka - odpoveď, otázka - odpoveď..., nájsť riešenia problematických situácií aj vhodné termíny (svadba, operácia, počatie aj iné) pri urgentných prípadoch.

Po predchádzajúcom dohovore mailom, platba prirodzene vopred.

 • cena dohodou, obvykle prvá polhodina 20 € (v tom je zahrnutá príprava horoskopu)
 • každá ďalšia polhodina 12 €

Už za jednu hodinu sa dá o sebe - či o probléme - naozaj veľa dozvedieť.

14. Konzultácie nad astrologickými problémami
  - pre adeptov astrológie a absolventov astrologických seminárov

 • podľa požiadaviek - cena dohodou, obvykle 15-20 € /hod

Pre absolventov astrologických seminárov je pri výklade vyššie uvedených horoskopov zľava z uvedených cien výkladov  3-10 €

Zľavy:  

 • Pre každú ďalšiu konzultáciu alebo písomný výklad nad rovnakým horoskopom, špecializované výklady: zdravotný horoskop, horoskop psychologický (zábrany, blokády), ďalšie ročné prognózy - môže byť cena o 3 - 6 € znížená
 • Znevýhodnení klienti - nastávajúce a mamičky na materskej dovolenke, nezamestnaní, študenti, invalidi - majú pri osobnom výklade možnosť požiadať o zľavu 5 €
 • Ak by výklad horoskopu nesplnil vaše očakávanie, cena bude o primeranú sumu znížená. Treba však brať do úvahy poznámku o nepresne udanom čase pre výpočet horoskopu uvedenú v článku Osobný horoskop!

Obvyklá doba vypracovania a výkladu či zaslania horoskopov je približne jeden týždeň od zaplatenia.

Diskrétnosť je samozrejmosťou.

Počas výkladu môžete klásť akékoľvek otázky súvisiace s výkladom.

Konzultácia sa - pre Vás - nahráva, ľubovoľné pasáže výkladu je možné na požiadanie vynechať. Mailom Vám pošlem odkaz, kde si nahrávku môžete stiahnuť.

Prehľadný zoznam ponúkaných astrologických výkladov nájdete tu: Astrologické poradenstvo - platené služby

Informácie, ktoré sú potrebné na to, aby Vám mohol byť horoskop presne vypočítaný, zostavený a vyložený alebo zaslaný nájdete tu:
Ako sa objednať

Ak požadujete ďalšie informácie, požiadajte o ne mailom alebo zavolajte: 0905 929 454, 02/20784065 (UPC), SKYPE: milanjurasek

ˆ Milan Jurášek, 28.04.2023


  Máj, lásky čas
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú sily prírody, viac túžime po prítomnosti opačného pohlavia, po dotykoch a dôvernostiach; po tom, aby nás niekto vypočul a porozumel našej duši.

O erotickej nálade leta,
o hravosti, flirtoch, láske a sexe

Znamenia a jarné lásky
Jar je už dávno tu. 20. marca prešlo Slnko do znamenia Barana. Začal nový astrologický rok, astronomická i astrologická jar. Je teda tu a s ňou i naše lásky. Chcete vedieť, čo nás počas jarných mesiacov čaká, kedy vyraziť na lov, kedy dať prednosť romantike a kedy zostať radšej doma?

Znamenia a letné lásky
Slnko prešlo do znamenia Raka a tým začalo astronomické a astrologické leto. Viete, čo všetko vám Venuša a Mars, hlavné planéty harmónie a nadväzovania vzťahov na nasledujúce mesiace prichystali?

Znamenia a jesenné lásky
Slnko prešlo do znamenia Váh. Na severnej pologuli končí leto a začína jeseň. Svoju jar, leto i jeseň však majú aj lásky.
Nezrelá láska hovorí:
Milujem ťa, pretože ťa potrebujem.
Zrelá láska:
Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
Erich Fromm (psychoanalytik)

Znamenia a zimné lásky
Slnko prešlo do znamenia Kozorožca, tým začala astronomická a astrologická zima.
Láska kvitne v každom veku a praje jej každé ročné obdobie; nech sú teda pre vás dni dostatočne dlhé - a noci tiež.


Astrológia a astronómia - dve sestry, ktoré málokedy vedia nájsť spoločnú reč
- úchvatný pohľad na planéty Slnečnej sústavy a vzájomný pomer ich veľkostí

Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy (séria článkov)
Skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu, ako ich vidí známa anglická ezoterička Alice Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules.

Astrológia vychádza z toho, že kvalita času nie je stále rovnaká, že sa každým okamihom mení. Astrológia popisuje povahové vlastnosti ľudí prostredníctvom symbolov. Astrologický horoskop potom tieto symboly interpretuje.

Horoskopy, ktoré tu nájdete vám možno pomôžu odhaliť, aké vlastnosti sú pre vás typické. V rubrike horoskopy nájdete horoskop aj pre vaše znamenie.

Astrológ Milan Jurášek pre vás pripravuje horoskopy a tak sa a môžete o sebe dozvedieť niečo, čo vám umožní – ak budete chcieť – stať sa lepšími.

Ak chcete Osobný horoskop, podrobný a len pre vás, vypracujem vám ho.

Na tomto webe nájdete aj informácie na tému joga. Joga môže pomôcť nielen pri zdravotných problémoch, spôsobených nezdravým spôsobom života, ale aj nájsť novú životnú orientáciu, naplnenie svojho duchovného rozmeru a sústrediť sa na to podstatné.

Ak vás joga zaujíma, môžete sa prihlásiť na naše kurzy a cvičenia jogy a stretnúť sa s nami.

Joga a etika - Jama a Nijama
Joga je omnoho viac ako telesné cvičenia - séria článkov o etických princípoch jogy.


Navigácia