Podrobná ponuka a cenník jednotlivých astrologických výkladov

Astrológia Vám môže pomôcť pri riešení rôznych - i tých najťažších - životných situácií. Väčšinou to býva tak, že pokiaľ nemá človek problémy, o astrológiu ani o iné metódy, ktoré mu môžu symbolicky priblížiť jeho poslanie a zmysel jeho životnej cesty, sa nezaujíma. Predpokladá, že si vystačí sám. V živote každého človeka však bývajú prelomové obdobia a astrológia Vám svojimi postupmi pomôže určiť, akých oblastí sa to bude týkať a kedy to bude. Pripraví Vás na ne a pomôže Vám ich riešiť.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/podrobny-cennik-astro-vykladov.php


Sprehľadnená podrobná ponuka a cenník astrologických výkladov. Možnosť nahrávania konzultácie na MP3-nahrávač - ak si prinesiete USB kľúč).
Tiež on-line - telefonické, aj cez Skype - poradenstvo.

Neprehliadnite zľavy pri vyhotovení viacerých horoskopov pre toho istého žiadateľa.

Uprednostňujem osobný kontakt a výklad formou osobného rozhovoru.
Písomne - okrem špeciálnych výkladov - nepracujem.

Tým, ktorí sú zďaleka alebo sa nemôžu či z určitých dôvodov nechcú zúčastniť osobného výkladu ponúkam výklad on-line; mobilom, PL alebo z PC cez Skype.
V cene samozrejme nie je zahrnutý poplatok za telefón.
Pre väčšiu časovú náročnosť prípravy sú on-line výklady o niečo drahšie (keďže sa s klientom nestretneme, časť materiálov musím pripraviť dva krát; pre seba i na poslanie). Zvyčajne +3 - 5 €/1 výklad.

Predĺženie výkladu. Výklad sa dá na mieste - ak klient požaduje a je možnosť - o určitý čas predĺžiť; napr. pre podrobnejšie objasnenie niektorých častí výkladu či pre výhľadové nazretie do budúcnosti. Alebo pre rýchle prebratie horoskopov blízkych ľudí; detí, partnerov, rodičov, nadriadeného a pod.                                                10 - 15 €/ 1/2 hod.
 

1. Osobný horoskop


Osobná konzultácia formou spoločného, voľne plynúceho rozhovoru v dĺžke asi 1 -1,5 hod. zoznámi klienta s obsahom jeho horoskopu - s jeho potenciálom a umožní spoločne interpretovať astrologickú symboliku. Osobný kontakt ľahšie priblíži poslanie pre tento život.

Výklad zahŕňa veľmi stručné základy astrológie, samotný výklad pozitívnych aj problematických miest horoskopu klienta s možnými riešeniami, stručné načrtnutie obdobia života, v ktorom sa práve nachádzate a ktoré z prvkov základného horoskopu sú práve aktivované, upozorní na priaznivé i problematické obdobia v budúcnosti, zároveň ponúkne niekoľko možností, ako dané situácie riešiť.

Je dobré pripraviť si niekoľko otázok, napísať niekoľko viet, ktoré ozrejmia východiskovú situáciu a poslať ich dopredu e-mailom; v rozsahu ako pri otázkach pri vypracovaných horoskopoch na týchto stránkach.

Každý horoskop je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i Vášmu horoskopu; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to pozitívne i na to ťažšie zvládnuteľné. Behom výkladu môžete klásť akékoľvek otázky súvisiace s výkladom.

Osobná konzultácia sa - pre Vás - nahráva, ľubovoľné pasáže výkladu je na požiadanie možné vynechať.

Klient pred výkladom e-mailom dostane:
vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, zhodnotenie sily jednotlivých znamení, domov, planét a aspektov); spolu 3 strany A4, plus 6-7 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu.

Cena osobného horoskopu:

Pre výklad do vzdialenejšieho zahraničia odporúčam kombinovať Osobný horoskop s  6.) - Astrokartografickým vyhodnotením.

Výklad trvá  do 1 a 1/2 hod. *
 

Prognostické horoskopy


Posudzuje sa pôsobenie vplyvu planét v určitom období na osobný horoskop klienta.

Prognostický horoskop je výsledkom kombinácie niekoľkých predpovedných metód. Je vhodný nielen pre pochopenie súčasnej situácie, naznačí riešenie aktuálne vzniknutých konfliktov a ich prípadný vývoj do budúcnosti. Nečakajte, že Vám poviem, čo Vás čaká a neminie; skôr: aké pravdepodobne budú nadchádzajúce obdobia a ako na to.

Každý horoskop je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i Vášmu horoskopu; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to dôležité, na priaznivé i nepriaznivé obdobia, na také i onaké tendencie; či už budú v nasledujúcom roku alebo aj za päť-desať.

Pre výklad do vzdialenejšieho zahraničia odporúčam kombinovať Prognostický horoskop s 6.) - Astrokartografickým vyhodnotením
 

2. Prognostický horoskop


Prognostický horoskop
sa pripravuje a vykladá veľmi podrobne na jeden rok dopredu (na kalendárny rok, od dátumu výkladu na rok, od narodenín do narodenín) a stredne podrobne a výhľadovo na päť až desať.
Obvykle platí - čím je prognóza na kratší časový úsek, tým je presnejšia a podrobnejšia.

Prognostický horoskop sa dá vyložiť naozaj veľmi podrobne aj na mesiac; vtedy však odporúčam ponuku 9.) - Výber vhodného termínu.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologických prognóz vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, vyhodnotenie prechodu planét domami a vzájomné aspekty); spolu 2 + 2 strany A4, plus asi 12 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu v danom období.

Cena prognostického horoskopu:

Výklad trvá približne 1 hodinu *
 

3. Kompletný Prognostický horoskop - s obzretím na uplynulé roky


 - rozšírená
ponuka 2.)

Výklad je veľmi podrobne na tri roky dopredu, tiež dva roky naspäť
(práve v predchádzajúcom období začali vaše súčasné problémy), stredne podrobne a výhľadovo na pätnásť až tridsať.

Odporúčam tým, ktorí sú v procese zmien a majú pocit, že niečo treba zmeniť. Alebo len čakajú, kedy a ako to skončí. Tieto obdobia bývajú niekoľkokrát za život. Ak je záujemca o výklad v takomto období, potrebu výkladu - ak udal dátum a čas narodenia - odporučím v prvom e-maili.

Klient pred výkladom e-mailom dostane:
okrem Úvodu do problematiky astrologických prognóz vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, vyhodnotenie prechodu planét domami a vzájomné aspekty); spolu 2 + 6 strán A4, plus asi 35 -40 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu v danom období.

Cena prognostického horoskopu:

Tento výklad sa dá objednať len s výkladom 1., Osobným horoskopom, prípadne k už predtým vyloženému výkladu Osobného horoskopu.

Výklad trvá  do 1 a 1/2 hod.
 

Vzťahové horoskopy


Neriešia otázku: áno alebo nie, skôr: ako najlepšie. 

Vzťahové, najmä partnerské horoskopy sú náročnou astrologickou disciplínou. Porovnávajú sa horoskopy dvoch osôb (už po ich samostatnom vyhodnotení). Stupeň ich zlučiteľnosti pre určité životné oblasti je daný množstvom problematických a harmonických miest. Nebezpečné miesta v horoskopoch obvykle v nejakom astrologicky významnom okamihu spustia deštrukciu vzťahu. Tieto okamihy sa dajú odhaliť niektorým z predpovedných postupov. Silné miesta v horoskopoch poukazujú na bezproblémové oblasti a vzťah harmonizujú.

Takto sa dá vyhodnotiť nielen partnerský vzťah, ale aj vzťahy podriadený/nadriadený, rodič/dieťa, medzi súrodencami .... atď.

Každý partnerský vzťah je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i vaším horoskopom; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to dôležité, na priaznivé i to náročnejšie.

Pri výbere životného partnera, najvhodnejšieho človeka do zamestnania alebo spoločníka pre podnikanie sa môžu porovnať horoskopy aj viacerých osôb - viac v ponuke 6.) - Partnerský trojuholník
 

4. Partnerský horoskop  


Výklad partnerského horoskopu vyhodnotí váš vzťah s partnerom, určí jeho silné i slabé stránky, oblasti telesného, sexuálneho i duševného súladu, ponúkne riešenia. Súčasťou je i zbežnejšie vyhodnotenie partnera. Horoskop určí bezproblémové oblasti a pomôže ozrejmiť tie, pri ktorých môže dochádzať - pri nepochopení odlišností - ku konfliktom; tiež ukáže možnosti, ako im predchádzať.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologického porovnávania partnerov vypracované podklady - (koliesko vzťahového horoskopu, aspektár) - 2 strany A4, plus asi 10 - 12 strán A4 textu analýzy horoskopu partnera a ich vzájomného vzťahu.

Cena partnerského horoskopu:

Výklad trvá 1 hodinu *
 

5. Kompletný Partnerský horoskop - budovanie vzťahu, pochopenie partnerových postojov, predchádzanie krízam, záchrana vzťahu


- rozšírená ponuka 4.)

Čo od vzťahu očakávate, čo si môžete vzájomne ponúknuť, aký je Váš ideálny partner, aký je ideál Vášho partnera. Súčasťou je zbežná prognóza Vášho vzťahu. Tiež určenie spôsobov, ako spolu vychádzať čo najlepšie.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologického porovnávania partnerov vypracované podklady - (koliesko vzťahového horoskopu, aspektár) - 2 strany A4, plus asi 12 - 14 strán A4 textu analýzy horoskopu partnera a ich vzájomného vzťahu.

Cena partnerského horoskopu:

Výklad trvá 1,5 hod. *
 

6. Partnerský trojuholník 


Je to vlastne dvojnásobný Partnerský horoskop so záverečným porovnaním. Vyhodnotí Vaše vzťahy s každým s obidvoch partnerov, určí ich silné i slabé stránky, ponúkne zhodnotenia. Tým Vám môže pomôcť rozhodnúť sa medzi nimi. Súčasťou je zbežnejšie vyhodnotenie každého partnera. 

Nečakajte však: tento áno, tento nie, skôr: s týmto by to išlo takto a s týmto zasa takto.

Klient pred výkladom e-mailom dostane: 
okrem Úvodu do problematiky astrologického porovnávania partnerov vypracované podklady - (kolieska vzťahových horoskopov, aspektáre) spolu 2x2 strany A4, plus 2x asi 10 strán A4 textu analýzy horoskopov obidvoch partnerov a ich vzájomného vzťahu s žiadateľom.

Cena porovnávacieho partnerského horoskopu:

Výklad trvá do 2 hod. *

Pri Partnerskom trojuholníku sú ceny - z dôvodov mimoriadnej časovej náročnosti prípravy - vyššie; tento výklad sa môže zodpovedne previesť len po vyhodnotení osobných horoskopov všetkých troch zúčastnených (klienta a obidvoch partnerov), vyhodnotení vzťahov klienta s jednotlivými partnermi a konečnom zhodnotení obidvoch vzťahov
 

7. Horoskop profesijnej orientácie 


- podrobný rozbor všetkých možností uplatnenia sa. Naznačuje väčšiu či menšiu vhodnosť určitého zamerania, hľadanie skrytých vlôh a talentov schopných rozvinutia, oblasti, kde môžeme tvorivo uplatniť svoj potenciál. Vhodné aj pre deti a mládež pri výbere štúdia a povolania.

Cena horoskopu profesijnej orientácie: 

Výklad trvá približne 1/2 hod., prevažne býva rozšírením výkladu Osobného horoskopu *
 

8. Astrokartografické vyhodnotenie


Presťahovaním sa o niekoľko časových pásiem sa pomery v horoskope zmenia a do popredia vystúpia iné životné oblasti; niekde môžeme získať, inde stratiť. Výberom nového miesta pôsobenia si môžete vylepšiť svoju zdravotnú, partnerskú, profesijnú či finančnú situáciu, vyhnúť sa alebo výrazne zmierniť očakávané náročné obdobie. A teraz môžete žiť prakticky kdekoľvek na Zemi.

Je to vhodné rozšírenie Osobného či Prognostického horoskopu pre tých, ktorí sú pol roka alebo viac - pracovne či z iných dôvodov - v inej krajine, než v ktorej sa narodili; môže osvetliť okolnosti, ktoré zostanú aj po výklade Osobného či Prognostického horoskopu skryté.

Cena astrokartografického vyhodnotenia:

Výklad trvá približne 1/2 hod., prevažne býva rozšírením výkladu Osobného či Prognostického horoskopu *

Neprehliadnite! Pri objednávke Osobného a Prognostického horoskopu súčasne s astrokartografickými rozšíreniami pre klientov zo zahraničia je zľava! Astrokartografické vyhodnotenie sa ráta iba jeden krát!
 

9. Výber vhodného termínu


- svadby, lekárskeho zásahu, zahájenia súdneho sporu, optimálna doba na dôležitú skúšku v škole, pre začatia podnikania, ukončenie niečoho ...
Podľa požiadaviek klienta a horoskopu prípadného ďalšieho  zúčastneného - partner/partnerka - sa na začatie určitej udalosti vyberá v danom časovom období najvhodnejší termín - kondícia, dobrá forma, výrečnosť, šťastie ...

Cena výberu vhodného termínu:

Výklad trvá približne 1/2 hod., prevažne býva rozšírením výkladu Osobného horoskopu *
 

10. Horoskop Vášho dieťaťa 


- je to vlastne osobný horoskop malého či väčšieho dieťaťa s vlastnými špecifikami pre ten jeho vek. Dozviete sa, čo ho bude zaujímať, akým spôsobom podporovať jeho snaženia, ako ho upútať, ako tlmiť jeho horšie vlastnosti a podporovať tie dobré, objavíte jeho skryté talenty, pomôžete mu pri výbere záujmov i pri rozhodovaní a výbere ďalšieho vzdelania. Tiež pochopíte jeho obavy, úzkosti či obmedzenia.

Výklad zahŕňa veľmi stručné základy astrológie, samotný výklad pozitívnych aj problematických miest horoskopu s možnými riešeniami, upozorní na priaznivé i problematické obdobia v budúcnosti, zároveň ponúkne niekoľko možností, ako dané situácie riešiť.

Je dobré pripraviť si niekoľko otázok, pripísať niekoľko viet, ktoré ozrejmia východiskovú situáciu a oznámiť ich dopredu e-mailom; v rozsahu ako pri otázkach pri vypracovaných horoskopoch na týchto stránkach.

Každý horoskop je iný, preto aj výklad sa prispôsobí Vám i horoskopu Vášho dieťaťa; tomu, čo Vás zaujíma najviac. Iste budete upozornení na to pozitívne i na to ťažšie zvládnuteľné. Behom výkladu môžete klásť akékoľvek otázky súvisiace s výkladom.

Pred výkladom e-mailom dostanete:
vypracované podklady - ("koliesko" horoskopu, aspektár, zhodnotenie sily jednotlivých znamení, domov, planét a aspektov); spolu 3 strany A4, plus 6-7 strán A4 textu analýzy jednotlivých prvkov horoskopu.

Cena horoskopu Vášho dieťaťa:

Výklad trvá približne 1 hodinu *
 

11. Predpoklady pre partnerstvo, intimitu a sexualitu


- veľmi žiadaný písomný výklad s veľkou výpovednou hodnotou v týchto oblastiach.

Tento výklad poukazuje na predpoklady vytvoriť vzťah, udržať ho a ďalej rozvíjať. Odhaľuje, akí v skutočnosti sme, čo od vzťahu očakávame a akým spôsobom nás môže obohatiť; ako sme schopní sa na svojho partnera (i potenciálneho) pozerať, stupeň reálnosti nášho očakávania a z toho vyplývajúcej spokojnosti.

Prirodzene, že takto môžeme dokonalejšie spoznať nielen seba, ale analýzou osobného horoskopu partnera aj jeho. Spoznáme teda nielen svoje, ale aj jeho danosti a obmedzenia v týchto oblastiach; všetko to, čo nám je schopný vo vzťahu poskytnúť a tiež, čo od neho v žiadnom prípade očakávať nemôžeme.

Klient dostane:
vypracované podklady + vlastný výklad; 2 + 2-3 strany A4

Cena výkladu predpoklady PaS:

Neprehliadnite! Pri objednávke tohto výkladu pre Vás a súčasne i Vášho partnera zároveň je cena druhého výkladu iba 50% - teda polovica!

Tento výklad sa nedá pripraviť, ak sa vie čas narodenia iba veľmi približne; v tom prípade by mal menšiu výpovednú hodnotu
 

12. Plánovanie počatia dieťaťa 


- výber vhodných termínov pre zvýšenie pravdepodobnosti počatia dieťaťa (i vybraného pohlavia) - tzv. Jonášova metóda, kombinovaná s metódou tranzitov.

Písomný výklad rozboru horoskopu pomôže odhaliť možné problémy pri počatí, ponúka možnosť zvýšenia pravdepodobnosti úspešného otehotnenia, udržania plodu a pôrod zdravého dieťaťa (pre niektoré ženy býva optimálnych dní pre počatie len zopár do roka), alebo naopak, ako sa oplodneniu úspešne vyhnúť.

Dostanete:
2 - 3 strany A4 Úvod do problematiky - Žena, muž a neplodnosť, tabuľku ohodnotených vhodných termínov i návod, ako ju používať.
Pri Kompletnom rozbore aj nahrávku vlastného výkladu.

Vypočítané termíny sa dajú využiť aj pri asistovanej reprodukcii
 

13. Osobné alebo telefonické poradenstvo - odpovede na otázky

 
Konzultácia skoro akýchkoľvek problémov. Forma konzultácie: otázka -odpoveď, otázka - odpoveď...  Rýchle a krátko.
Telefonicky i pre tých, ktorí sa z určitých dôvodov nemôžu či nechcú dostaviť na osobnú konzultáciu.

Týmto spôsobom sa dá vyhotoviť stručná osobná či partnerská charakteristika, zodpovedať na konkrétne otázky formou: otázka - odpoveď, otázka - odpoveď..., nájsť riešenia problematických situácií aj vhodné termíny (svadba, operácia, počatie aj iné) pri urgentných prípadoch.

Po predchádzajúcom dohovore e-mailom, platba prirodzene vopred.

Výhoda: rýchlejší výklad; netreba "čakať na poradie" . Už za jednu hodinu sa dá o sebe - či o probléme - naozaj veľa dozvedieť.
 

14. Konzultácie nad astrologickými problémami
  - pre adeptov astrológie a absolventov astrologických seminárov

Pre absolventov astrologických seminárov je pri výklade vyššie uvedených horoskopov zľava z uvedených cien výkladov  3-10 €
 

15. Vypracovanie písomných horoskopov a prognóz

16. Komplexné služby pre podnikateľov a firmy 

Zľavy:  

Obvyklá doba vypracovania a výkladu či zaslania horoskopov je jeden až dva týždne od zaplatenia.

Diskrétnosť je samozrejmosťou.

Počas výkladu môžete klásť akékoľvek otázky súvisiace s výkladom.

* výklad sa dá na mieste - ak klient požaduje a je možnosť - o určitý čas predĺžiť; napr. pre podrobnejšie objasnenie niektorých častí výkladu či pre výhľadové nazretie do budúcnosti. Alebo pre rýchle prebratie horoskopov blízkych ľudí; detí, partnerov rodičov, nadriadeného a pod. 10 - 15 €/ 1/2 hod.

Konzultácia sa - pre Vás - nahráva, ľubovoľné pasáže výkladu je možné na požiadanie vynechať. Nahrávku si môžete hneď odniesť na prinesenom USB kľúči, alebo Vám e-mailom pošlem odkaz, kde si ju môžete stiahnuť.

Prehľadný zoznam ponúkaných astrologických výkladov nájdete tu: Astrologické poradenstvo - platené služby

Informácie, ktoré sú potrebné na to, aby Vám mohol byť horoskop presne vypočítaný, zostavený a vyložený alebo zaslaný nájdete tu: Ako sa objednať

Ak požadujete ďalšie informácie, prosím, požiadajte o ne e-mailom alebo zatelefonujte:
e-mail: jurasek (zavináč) jurasek (bodka) sk, mobil: 0905 929 454,
tel: 02/20784065 (UPC), Skype: milanjurasek


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/podrobny-cennik-astro-vykladov.php


Koniec článku.