Semináre Praktická astrológia. Základy astrológie - vlastný Osobný horoskop. KONEČNÉ TERMÍNY: 19. a 20. november 2016

Pozývam vás na víkendové semináre z cyklu Astrológia - cesta sebapoznania. Ponúkam: komorné prostredie pre cca 3-6 účastníkov, samostatnú prácu s PC, individuálny prístup. S astrologickými seminármi mám dlhoročné skúsenosti, prvý sme poriadali v Modre-Harmónii už v roku 2002. Úvodný seminár Základy astrológie - Osobný horoskop má definitívny termín 19. a 20.11.2016 sobota+nedeľa, alternatívne aj 2 soboty po sebe 12. a 19.11.2016. Odhalíte svoj vlastný potenciál, dozviete sa niečo aj o svojich temných stránkach. Tiež aj, ako na to. Po absolvovaní seminára si budete vedieť zostaviť aj vyložiť vlastný Osobný horoskop a tiež horoskopy svojich najbližších!

Staňte sa svojím vlastným astrológom!

Najbližší seminár:

Základy astrológie  -  vlastný Osobný horoskop -  jeseň 2016,  2 dni

Miesto: Bratislava, Krasňany;

Termín seminára: 19. a 20.11.2016, sobota + nedeľa 
(alebo aj 12. a 19.11.2016, 2 soboty po sebe)

Termín sa vyberie po dohode s vážnymi záujemcami, ozvite sa!

1. deň: od 10.00 do 17-19.00* hod.,
2. deň: do 15-17.00* hod., - *podľa počtu zúčastnených
(1/2 hod. prestávka na obed)

Osvojíte si základy astrológie a prácu s astrologickým programom na PC, uplatníte ich pri príprave a rozbore svojho vlastného horoskopu.

Témy:  Astrológia - prečo a ako funguje; horoskop, mapa nášho života. Astrologická abeceda - živly, znamenia, planéty, domy, aspekty, analýza a syntéza, výklad horoskopu, etika, odvetvia astrológie.
Praktická časť: Samostatná práca s PC a s astrologickým programom. Vlastný Osobný horoskop - príprava a rozbor.

Seminár  Základy astrológie - Osobný horoskop  sa môže
v nasledujúcich mesiacoch - ak bude záujem - zopakovať.
Sobota+nedeľa, (prípadne 2 soboty po sebe)
Informujte sa prosím emailom, mobilom či PL, navrhnite termín!

 

C e n a   seminára::  60 € za 2-dni,  (40 € za len 1 deň z dvoch)

Ak bude voľné miesto, pri zopakovaní seminára ponúkam pre absolventov  zľavu - platia polovicu!
 

Astrologické semináre  v roku 2016


Miesto: Bratislava, Krasňany;

Termíny: Od februára do júna a od septembra do decembra, podľa záujmu.
Zvyčajne sobota+nasledujúca nedeľa alebo aj 2 soboty po sebe.
Termíny
je možné prispôsobiť Vášmu záujmu.

Pre ucelené skupinky (min. 3 osoby) sa môžu semináre uskutočniť aj v iných termínoch, dňoch a časoch; cez víkend, alebo na viac krát počas týždňa, aj doobeda.
Prosím informujte sa emailom, mobilom či PL, navrhnite!

Ponúkam: Komorné prostredie pre cca 3-6 účastníkov, samostatná práca s PC, individuálny prístup.
Minerálky, čaj, káva, malé občerstvenie.

Absolventi seminára dostanú:
základný študijný materiál,
nahrávku seminára (Wav - MP3)
astrologický program v slovenčine na svoj prinesený USB kľúč.

Astrologická výučba je na odľahčenie doplnená o nenáročné jogové cvičenia (2-3 jogové 1/2 hodinky počas dňa).
Nosná je samozrejme astrologická časť, zameraná najmä na prax; jogové cvičenia slúžia na uvoľnenie, precvičenie a zrelaxovanie medzi jednotlivými astrologickými časťami seminára.
Cvičenia sú vhodné aj pre začiatočníkov s priemerným zdravím, bez akútnych problémov.

Ponúkam aj individuálne vyučovanie astrológie
v rozsahu nižšie uvedených seminárov; osobne, aj cez skype či mobil.

Pozrite aj astrologické konzultácie - tiež osobne, cez skype či mobil.

Zavolajte, informujte sa!
 

Prehľad ponúkaných seminárov  v roku  2016

- zvyčajne sa účastníci Základného seminára rozhodnú, akým ďalším budú pokračovať.

Základy astrológie  -  Osobný horoskop -   jeseň 2016

Osvojíte si základy astrológie a prácu s astrologickým programom na PC, uplatníte ich pri príprave a rozbore svojho vlastného horoskopu.

Podrobnosti o seminári Základy astrológie pozrite vyššie.
 

Semináre pre pokračujúcich


Pre tých, ktorí majú základy v rozsahu seminára Základy astrológie zvládnuté.

Navrhované termíny: október až december 2016, od februára 2017

Termíny sa môžu prispôsobiť Vášmu záujmu; ozvite sa, navrhnite!
 

Pokročilé metódy vyhodnotenia Osobného horoskopu  -  len 1 deň  

Od analýzy k syntéze. Priamo nadväzuje na seminár  Základy astrológie

Navrhovaný termín:  od októbra 2016,
po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Dominanty Osobného horoskopu, druhy usporiadania planét, konfigurácie aspektov, aplikačné a separačné aspekty, vzťah Slnko - Luna, Slnko - Merkúr - Venuša. Lunárne uzly a ich aspekty, stálice, midpointy, arabské citlivé body. Astrokartografia, korekcia času narodenia, psychologická astrológia, mýty, C.G.Jung ...
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; podrobný rozbor vlastného Osobného horoskopu na základe nových poznatkov.
 

Partnerské horoskopy  -  2 dni

Seminár o porovnávaní dvoch horoskopov: vás a partnera, rodiča a dieťaťa, súrodencov, kolegov, vzťah nadriadený - podriadený ...

Navrhované termíny:  od novembra 2016,
po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Porovnávanie dvoch horoskopov, metódy, teória a prax.
Vplyv planét partnera na naše planéty a celý náš Osobný horoskop. 
Harmonické a problematické oblasti, možnosti, pravdepodobnosti a obmedzenia.
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastných Partnerských horoskopov.
 

Predpoklady pre partnerstvo, intimitu a sexualitu  -  len 1 deň

Seminár vyžaduje zvládnutie základov - v rozsahu seminára Základy astrológie, absolvovanie seminára Partnerské horoskopy nie je nutné.

Navrhovaný termín:  od novembra 2016,
po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Pohľad na vlastné dispozície pre nadväzovanie, udržovanie a rozvíjanie vzťahu na všetkých úrovniach.
Sebazušľachťovanie a cesty na využitie svojho potenciálu.
Praktická časť:
Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastného horoskopu z pohľadu potenciálu partnerstva a sexuality.
 

Prognostické metódy - tranzity  -  2 dni

Oblasť predpovedí je v astrológii druhou najžiadanejšou, hneď po odhaľovaní potenciálu, ktorý odkrýva Osobný horoskop.

Navrhované termíny: od novembra 2016,
po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Prognostické metódy, teória a prax. Osud a aktívne ovplyvňovanie budúcnosti; možnosti, pravdepodobnosti a obmedzenia.
Vplyv tranzitujúcich planét na planéty v Osobnom horoskope pre určité obdobie i okamih. 
Veľké životné témy, fázy kríz a premien, dozrievania a žatvy.
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastných Tranzitných horoskopov.
 

Prognózy na 1 rok  -  syntéza vplyvov  -  len 1 sobota

Seminár nadväzuje na seminár Prognostické metódy - tranzity a jeho absolvovanie pred týmto seminárom je veľmi vhodné.

Navrhovaný termín: od novembra 2016,
po ukončení seminára Prognostické metódy - tranzity.

Témy: Osud a aktívne ovplyvňovanie budúcnosti; možnosti, pravdepodobnosti a obmedzenia. Ďalšie prognostické metódy.
Syntéza vplyvov tranzitujúcich planét na planéty v Osobnom horoskope pre určitý okamih i obdobie - rok, mesiac, týždeň, deň...
Priaznivé a problematické obdobia počas roka a ako na ne.
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastných Tranzitných ročných horoskopov.
 

 

Ďalšie informácie o náplni jednotlivých seminárov aj obsahu odpovedajúcich výkladov nájdete v
Podrobná ponuka astrologických výkladov

Absolvovanie každého seminára môže byť pre vás prínosom. Najmä ak v tej-ktorej oblasti pociťujete určité nenaplnenie či rezervy a neviete ako na ne.

Ponúkam aj individuálne vyučovanie v rozsahu vyššie uvedených seminárov; osobne, aj cez skype či mobil.
Pozrite aj astrologické konzultácie - tiež osobne, cez skype či mobil.
Zavolajte, informujte sa!!

Ak máte záujem - i predbežný - o niektoré z uvedených seminárov, prosím v predstihu napíšte email alebo zavolajte.

Termíny seminárov pre pokračujúcich
sa samozrejme prispôsobia záujmu - najmä absolventov aktuálnych seminárov Základy astrológie.

Ako sa prihlásiť na seminár

Ak by bol záujem, pre ucelené skupinky by sa mohol seminár uskutočniť aj v iných termínoch, dňoch a časoch, počas týždňa i cez víkend, informujte sa, navrhnite!
 

    Jogový program seminárov

  • náprava nesprávneho držania tela
  • zlepšenie stavu chrbtice, posilnenie chrbtového svalstva
  • zvýšenie pohyblivosti kĺbov
  • nácvik správneho dýchania
  • relaxácia - odstraňovanie následkov stresu a zvyšovanie psychofyzickej pohody

C e n a   seminára:   30 € za 1-dňový,  60 € za 2-dňový,
                                                            (40 € za len 1 deň z dvoch)

Ak bude voľné miesto, pri zopakovaní seminára ponúkam pre absolventov  zľavu - platia polovicu!
 

 Astrológia   -   individuálne lekcie

Pre jednotlivcov i malé skupinky ponúkam tiež individuálnu výučbu astrológie, mimo uvedených termínov - po dohode.
Osobne, cez Skype, PL či mobilom.
V rozsahu horeuvedených seminárov či podľa Vašich požiadaviek.
Ozvite sa prosím emailom.
 

 Informácie a prihlášky:  Milan Jurášek, učiteľ jogy SAJ*

e-mail: jurasek (zavináč) jurasek (bodka) sk,
tel: 02 4488 9388, mobil: 0905 929 454

* SAJ – Slovenská asociácia jogy má akreditáciu Ministerstva školstva na výučbu učiteľov jogy a dlhoročnú tradíciu

ˆ Milan Jurášek, 28.09.2016


  Máj, lásky čas
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú sily prírody, viac túžime po prítomnosti opačného pohlavia, po dotykoch a dôvernostiach; po tom, aby nás niekto vypočul a porozumel našej duši.

O erotickej nálade leta,
o hravosti, flirtoch, láske a sexe

Znamenia a jarné lásky
Jar je už dávno tu. 20. marca prešlo Slnko do znamenia Barana. Začal nový astrologický rok, astronomická i astrologická jar. Je teda tu a s ňou i naše lásky. Chcete vedieť, čo nás počas jarných mesiacov čaká, kedy vyraziť na lov, kedy dať prednosť romantike a kedy zostať radšej doma?

Znamenia a letné lásky
Slnko prešlo do znamenia Raka a tým začalo astronomické a astrologické leto. Viete, čo všetko vám Venuša a Mars, hlavné planéty harmónie a nadväzovania vzťahov na nasledujúce mesiace prichystali?

Znamenia a jesenné lásky
Slnko prešlo do znamenia Váh. Na severnej pologuli končí leto a začína jeseň. Svoju jar, leto i jeseň však majú aj lásky.
Nezrelá láska hovorí:
Milujem ťa, pretože ťa potrebujem.
Zrelá láska:
Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
Erich Fromm (psychoanalytik)

Znamenia a zimné lásky
Slnko prešlo do znamenia Kozorožca, tým začala astronomická a astrologická zima.
Láska kvitne v každom veku a praje jej každé ročné obdobie; nech sú teda pre vás dni dostatočne dlhé - a noci tiež.


Astrológia a astronómia - dve sestry, ktoré málokedy vedia nájsť spoločnú reč
- úchvatný pohľad na planéty Slnečnej sústavy a vzájomný pomer ich veľkostí

Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy (séria článkov)
Skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu, ako ich vidí známa anglická ezoterička Alice Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules.

Astrológia vychádza z toho, že kvalita času nie je stále rovnaká, že sa každým okamihom mení. Astrológia popisuje povahové vlastnosti ľudí prostredníctvom symbolov. Astrologický horoskop potom tieto symboly interpretuje.

Horoskopy, ktoré tu nájdete vám možno pomôžu odhaliť, aké vlastnosti sú pre vás typické. V rubrike horoskopy nájdete horoskop aj pre vaše znamenie.

Astrológ Milan Jurášek pre vás pripravuje horoskopy a tak sa a môžete o sebe dozvedieť niečo, čo vám umožní – ak budete chcieť – stať sa lepšími.

Ak chcete Osobný horoskop, podrobný a len pre vás, vypracujem vám ho.

Na tomto webe nájdete aj informácie na tému joga. Joga môže pomôcť nielen pri zdravotných problémoch, spôsobených nezdravým spôsobom života, ale aj nájsť novú životnú orientáciu, naplnenie svojho duchovného rozmeru a sústrediť sa na to podstatné.

Ak vás joga zaujíma, môžete sa prihlásiť na naše kurzy a cvičenia jogy a stretnúť sa s nami.

Joga a etika - Jama a Nijama
Joga je omnoho viac ako telesné cvičenia - séria článkov o etických princípoch jogy.


Navigácia