Semináre Praktická astrológia. Základy astrológie - vlastný Osobný horoskop. Víkend 17. a 18. február 2018

Pozývam vás na víkendové semináre z cyklu Astrológia - cesta sebapoznania. Úvodný seminár Základy astrológie - Osobný horoskop sa koná - zatiaľ predbežný termín - 17. a 18. februára 2018. Odhalíte svoj vlastný potenciál, dozviete sa niečo aj o svojich temných stránkach. Tiež aj, ako na to. Po absolvovaní seminára si budete vedieť zostaviť aj vyložiť vlastný Osobný horoskop a tiež horoskopy svojich najbližších!  


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/prakticka-astrologia-zaklady-seminar-vlastny-osobny-horoskop-februar-2018.php


Staňte sa svojím vlastným astrológom!

Ponúkam: komorné prostredie pre cca 3-6 účastníkov, samostatnú prácu s PC, individuálny prístup.
S astrologickými seminármi mám dlhoročné skúsenosti, prvý sme poriadali v Modre-Harmónii už v roku 2002.

Najbližší seminár:

Základy astrológie  -  vlastný Osobný horoskop  -  2 dni

Miesto: Bratislava, Krasňany;

Termín seminára: 17. a 18.2.2018, sobota + nedeľa
(po dohode s vážnymi záujemcami je možné termín konania seminára upraviť - posunúť o týždeň, dva; alebo dva víkendy po sebe po jednom dni... - ozvite sa!)

1. deň: od 10.00 do 17-19.00* hod.,
2. deň: od 10.00 do 15-17.00* hod., - *podľa počtu zúčastnených
(1/2 hod. prestávka na obed)

Osvojíte si základy astrológie a prácu s astrologickým programom na PC, uplatníte ich pri príprave a rozbore vlastného Osobného horoskopu.

Témy: Astrológia - prečo a ako funguje; horoskop, mapa nášho života. Astrologická abeceda - živly, znamenia, planéty, domy, aspekty, analýza a syntéza, výklad horoskopu, etika, odvetvia astrológie.
Praktická časť: Samostatná práca s PC a s astrologickým programom. Vlastný Osobný horoskop - príprava a rozbor.

Seminár  Základy astrológie - Osobný horoskop  sa môže
v nasledujúcich mesiacoch - ak bude záujem - zopakovať.
Sobota+nedeľa, (prípadne 2 soboty po sebe)
Informujte sa prosím emailom, mobilom či PL, navrhnite termín!

 

C e n a   seminára:   60 € za 2-dni,  (40 € za len 1 deň z dvoch)


Ak bude voľné miesto, pri zopakovaní seminára ponúkam pre absolventov  zľavu - platia polovicu!

Pre ucelené skupinky (min. 3 osoby) sa môžu semináre uskutočniť aj v iných termínoch, dňoch a časoch; cez víkend, alebo na viac krát počas týždňa, aj doobeda.
Prosím informujte sa emailom, mobilom či PL, navrhnite!

Ponúkam: Komorné prostredie pre cca 3-6 účastníkov, samostatná práca s PC, individuálny prístup.
Minerálky, čaj, káva, malé občerstvenie.

Absolventi seminára dostanú:
základný študijný materiál,
nahrávku seminára (Wav - MP3)
astrologický program v slovenčine na svoj prinesený USB kľúč.

Astrologická výučba je na odľahčenie doplnená o nenáročné jogové cvičenia (2-3 jogové 1/2 hodinky počas dňa).
Nosná je samozrejme astrologická časť, zameraná najmä na prax; jogové cvičenia slúžia na uvoľnenie, precvičenie a zrelaxovanie medzi jednotlivými astrologickými časťami seminára.
Cvičenia sú vhodné aj pre začiatočníkov s priemerným zdravím, bez akútnych problémov.

Ponúkam aj individuálne vyučovanie astrológie
v rozsahu nižšie uvedených seminárov; osobne, aj cez skype či mobil.

Pozrite aj astrologické konzultácie - tiež osobne, cez skype či mobil.

Zavolajte, informujte sa!
 

Prehľad ponúkaných seminárov v roku   2018

- zvyčajne sa účastníci úvodného seminára  Základy astrológie rozhodnú, akým ďalším z nižšie uvedených budú pokračovať.

Semináre pre pokračujúcich

Pre tých, ktorí majú základy v rozsahu seminára Základy astrológie zvládnuté.

Navrhované termíny: od februára až do konca roka 2018, termíny sa môžu prispôsobiť Vášmu záujmu; ozvite sa, navrhnite!
 

Pokročilé metódy vyhodnotenia Osobného horoskopu  -  len 1 deň  

Od analýzy k syntéze. Nadväzuje na seminár  Základy astrológie, rozširuje a upresňuje výklad horoskopu o nové prvky a pohľady

Navrhovaný termín: február alebo po februári 2018, po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Dominanty Osobného horoskopu, druhy usporiadania planét, konfigurácie aspektov, aplikačné a separačné aspekty, vzťah Slnko - Luna, Slnko - Merkúr - Venuša. Lunárne uzly a ich aspekty, stálice, midpointy, arabské citlivé body. Astrokartografia, korekcia času narodenia, psychologická astrológia, mýty, C.G.Jung ...
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; podrobný rozbor vlastného Osobného horoskopu na základe nových poznatkov.
 

Partnerské horoskopy  -  2 dni

Seminár o porovnávaní dvoch horoskopov: vás a partnera, rodiča a dieťaťa, súrodencov, kolegov, vzťah nadriadený - podriadený ...

Navrhované termíny: po februári 2018, po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy:
Porovnávanie dvoch horoskopov, metódy, teória a prax.
Vplyv planét partnera na naše planéty a celý náš Osobný horoskop. 
Tiež opačne - náš vplyv na partnera. Určenie harmonických a problematických oblastí, možnosti, pravdepodobnosti a obmedzenia.
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastných Partnerských horoskopov.
 

Predpoklady pre partnerstvo, intimitu a sexualitu  -  len 1 deň

Seminár vyžaduje zvládnutie základov - v rozsahu seminára Základy astrológie, absolvovanie seminára Partnerské horoskopy nie je nutné.

Navrhovaný termín: po februári 2018, po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Pohľad na vlastné dispozície pre nadväzovanie, udržovanie a rozvíjanie vzťahu na úrovniach partnerstva, intimity a sexuality.
Sebazušľachťovanie a cesty na využitie svojho potenciálu.
Praktická časť:
Práca s PC a s astrologickým programom; príprava, rozbor a vyhodnotenie vlastného horoskopu v spomenutých úrovniach.
 

Prognostické metódy - tranzity  -  2 dni

Oblasť predpovedí je v astrológii druhou najžiadanejšou, hneď po odhaľovaní potenciálu, ktorý odkrýva Osobný horoskop.

Navrhovaný termín: po februári 2018, po ukončení seminára Základy astrológie.

Témy: Prognostické metódy, teória a prax. Osud a aktívne ovplyvňovanie budúcnosti; možnosti, pravdepodobnosti a obmedzenia.
Vplyv tranzitujúcich planét na planéty v Osobnom horoskope pre určité obdobie i okamih. 
Veľké životné témy, fázy kríz a premien, dozrievania a žatvy.
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastných Tranzitných horoskopov.
 

Prognózy na 1 rok  -  syntéza vplyvov  -  len 1 sobota

Seminár nadväzuje na seminár Prognostické metódy - tranzity a jeho absolvovanie pred týmto seminárom je veľmi vhodné.

Navrhovaný termín: po februári 2018, po ukončení seminárov Základy astrológie a Prognostické metódy - tranzity

Témy: Osud a aktívne ovplyvňovanie budúcnosti; možnosti, pravdepodobnosti a obmedzenia. Ďalšie prognostické metódy.
Syntéza vplyvov tranzitujúcich planét na planéty v Osobnom horoskope pre určitý okamih i obdobie - rok, mesiac, týždeň, deň...
Priaznivé a problematické obdobia počas roka a ako na ne.
Praktická časť: Práca s PC a s astrologickým programom; príprava a rozbor vlastných Tranzitných ročných horoskopov. Grafické znázornenie.
 

 

Ďalšie informácie o náplni jednotlivých seminárov aj obsahu odpovedajúcich výkladov nájdete v
Podrobná ponuka astrologických výkladov

Absolvovanie každého seminára môže byť pre vás prínosom. Najmä ak v tej-ktorej oblasti pociťujete určité nenaplnenie či rezervy a neviete ako na ne.

Ponúkam aj individuálne vyučovanie v rozsahu vyššie uvedených seminárov; osobne, aj cez skype či mobil.
Pozrite aj astrologické konzultácie - tiež osobne, cez skype či mobil.
Zavolajte, informujte sa!!

Ak máte záujem - i predbežný - o niektoré z uvedených seminárov, prosím v predstihu napíšte email alebo zavolajte.

Termíny seminárov pre pokračujúcich
sa samozrejme prispôsobia záujmu - najmä absolventov aktuálnych seminárov Základy astrológie.

Ako sa prihlásiť na seminár

Ak by bol záujem, pre ucelené skupinky by sa mohol seminár uskutočniť aj v iných termínoch, dňoch a časoch, počas týždňa i cez víkend, informujte sa, navrhnite!
 

    Jogový program seminárov

C e n a   seminára:   30 € za 1-dňový,  60 € za 2-dňový,
                                                            (40 € za len 1 deň z dvoch)

Ak bude voľné miesto, pri zopakovaní seminára ponúkam pre absolventov  zľavu - platia polovicu!
 

 Astrológia   -   individuálne lekcie

Pre jednotlivcov i malé skupinky ponúkam tiež individuálnu výučbu astrológie, mimo uvedených termínov - po dohode.
Osobne, cez Skype, PL či mobilom.
V rozsahu horeuvedených seminárov či podľa Vašich požiadaviek.
Ozvite sa prosím emailom.
 

 Informácie a prihlášky:  Milan Jurášek, učiteľ jogy SAJ*

e-mail: jurasek (zavináč) jurasek (bodka) sk,
tel: 02 4488 9388, mobil: 0905 929 454

* SAJ - Slovenská asociácia jogy má akreditáciu Ministerstva školstva na výučbu učiteľov jogy a dlhoročnú tradíciu


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/prakticka-astrologia-zaklady-seminar-vlastny-osobny-horoskop-februar-2018.php


Koniec článku.