Vplyv planét v októbri 2018

Planéty budú naďalej (je to teda veľmi pravdepodobné :-) ) aj počas októbra krúžiť okolo Slnka po svojich dráhach, prechádzať jednotlivými znameniami. Zároveň aj astrologickými domami našich Osobných horoskopov. Každá z nich nás svojím spôsobom ovplyvňuje. Tie rýchlejšie planéty: Merkúr, Venuša a Mars - k nim radíme aj Slnko a Lunu, tzv. Svetlá - prechádzajú jedným znamením od približne dvoch týždňov do asi mesiaca a pol, vplyv ich aspektov býva niekoľkodňový. Počas októbra zmenia znamenie okrem Slnka len Merkúr a Venuša.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/vplyv-planet-oktober-2018.php


Rýchla Luna prechádza jedným znamením približne dva a pol dňa, vplyv jej aspektov trvá pár hodín. Počas októbra prejde celým horoskopom, v dvoch znameniach bude až dvakrát. Do večera prvého októbra bude v Blížencoch a posledného októbra skončí v Levovi.

Planéty Chirón,Urán, Neptún a Pluto prechádzajú horoskopom najpomalšie, ich aspekty trvajú mesiace, s prestávkami niekedy až tri roky.
Pluto bude počas októbra na 19.-tom stupni Kozorožca, hneď 1. októbra nadránom zmení svoj chod z retrográdneho na direktívny
Neptún - je retrográdny - prejde z 15.-ho na 14.-ty stupeň Rýb,
Urán - je tiež retrográdny - z 2.-ho na 1.-vý stupeň Býka,
Chirón - je tiež retrográdny -  z 30.-ho na 29.-ty stupeň znamenia Rýb,
Saturn zo 4.-ho na 5.-ty stupeň znamenia Kozorožca (rozbieha sa pomaly, minulý mesiac skončil svoju niekoľkomesačnú retrográdnu púť znameniami).
Jupiter prejde z 23.-ho na 29.-ty stupeň Škorpióna a
Lilit
 zo 7.-ho na 10.-ty stupeň Vodnára

Jupiter prechádza jedným znamením asi rok, Saturn približne dva a pol roka. Charakter vplyvu Jupitera a Saturna nájdete tu. Pôsobenie ich aspektov na planéty v našom Osobnom horoskope môžeme vnímať niekoľko týždňov.
Všeobecný, prevažne obmedzujúci vplyv Saturna má približne 7 a pol ročný cyklus.

Venuša a Mars vplývajú aj na oblasť citov, lásky a partnerských vzťahov

Prechody planét v októbri chronologicky:

1. októbra nadránom prejde už spomínaný Pluto z dočasného zdanlivého stacionárneho stavu do priameho smeru.
5. októbra
večer sa stáva Venuša na 11.-om stupni Škorpióna retrográdna.
10. októbra
po polnoci prejde Merkúr z Váh do Škorpióna.
23. októbra
hneď po obede príde k najvýznamnejšej októbrovej udalosti
- Slnko opustí znamenie Váh a prejde do znamenia Škorpióna.
31. októbra
ráno prejde Merkúr zo Škorpióna do Strelca a
31. októbra
večer retrográdna Venuša zo Škorpióna naspäť do Váh.

Dôležitý je aj vzťah Luny - po oblohe sa najrýchlejšie pohybujúceho nebeského telesa - voči Slnku:
9. októbra skoro ráno bude v znamení Váh nov (Luna a Slnko v konjunkcii).
24. októbra
večer bude spln v Býkovi (opozícia Luny v Býkovi a Slnka v Škorpiónovi.

Vo všeobecnosti sa každá planéta nachádza nejakú dobu v určitom znamení. V populárnom "koliesku" horoskopu ním prechádza proti smeru hodinových ručičiek. Ako najvýraznejšie pociťujeme zmeny - ako jednotlivci i ako ľudstvo všeobecne - keď sa presúvajú z jedného do nasledujúceho znamenia tie najvzdialenejšie planéty, Urán, Neptún, Pluto a Chirón (aj Dračia hlava). Ale tiež aj tranzity tzv. spoločenských planét, Jupitera a Saturna (aj Lilit) naším Osobným horoskopom. Viac ...
Z pohľadu jednotlivca každá planéta súčasne tranzituje aj konkrétnym astrologickým domom jeho Osobného horoskopu, tým určuje časť vplyvu na určité konkrétne oblasti jeho života.
Tranzitujúce planéty zároveň vytvárajú aspekty na planéty v jeho Osobnom horoskope - to je ďalšia časť symbolického vplyvu planét na náš život.
A toto sú podklady, z ktorých vychádzajú astrologické predpovede na určité obdobie pre konkrétneho jednotlivca.

Vplyv tranzitujúcich planét na náš Osobný horoskop, rozbor a výklad Prognostického horoskopu - po úvodnom Osobnom horoskope - nám môže ukázať budúce trendy a tendencie, zvýšenú pravdepodobnosť šťastných okolností aj možných obmedzení, vždy pre určité konkrétne oblasti nášho života a pre určité obdobie. Jednoducho to, čo akosi "visí vo vzduchu", to čo pre nás chystá budúcnosť, osud...

Ak o týchto vplyvoch vieme, môžeme ich lepšie využiť, aj sa vhodne pripraviť na ich možné dopady.

Máte záujem o astrologické výklady, pre seba či pre niekoho z blízkych?  Alebo o astrologický seminár, vo vám vhodnom termíne?
Napíšte mi na mail: 
jurasek (zavináč) jurasek (bodka) sk alebo zavolajte.

Ďalšie, všeobecné informácie o vplyvoch a účinkoch jednotlivých planét som aktuálne spomenul v rozboroch pre uplynulé mesiace


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/astrologia/vplyv-planet-oktober-2018.php


Koniec článku.