Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy - 3.časť

Na duchovnej ceste čaká človeka veľa úloh - tak ako bájneho Herakla. Kto by však nechcel naplniť svoj život, vedel vždy zaujať správny postoj, poradiť si v každej situácii? Aby sme však boli schopní kráčať cestou osobnej evolúcie, musíme dosiahnuť vnútornú silu, pestovať svojho ducha prekonávaním prekážok. Môžeme sa to naučiť napríklad od bájneho Herakla.

Prekonávame svoj egoizmus a pýchu


Anglická duchovná učiteľka Alica Byileyová zistila, že každá Heraklova úloha je ďalším stupňom na ceste jeho duchovného vývoja. Dvanásť znamení zverokruhu symbolizuje dvanásť úloh, dvanásť stupňov, ktoré musí človek hľadajúci poznanie, prekonať. Zvládnutie všetkých úloh, od znamenia Barana až po Ryby, nám umožní plne sa realizovať ako bytosť. Môže nám to zabrať niekoľko rokov, celý život, alebo dokonca niekoľko životov...

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali prvými troma úlohami v troch znameniach zverokruhu. Dnes sa pozrieme, aké úlohy musí hľadajúci PRAVDU prekonať v znameniach Raka, Leva, Panny.

Vieme už, že prvou úlohou (znamenie Barana) je "skrotiť divoké kone", čiže ovládnuť svoje myšlienky: zbaviť sa tých negatívnych, škodlivých a nahradiť ich láskyplnými, pozitívnymi, k čomu je potrebná vedomá duchovná námaha. Ďalšou úlohou je zvládnuť svoje rôzne telesné žiadostivosti (symbolizuje to znamenie Býka), dostať ich pod kontrolu mysle a vôle. Treťou úlohou hľadajúceho je pochopiť, že na dosiahnutie múdrosti nestačí intelekt. Pri tomto hľadaní čaká na človeka veľa nástrah, pričom jednou z najväčších je falošný majster, ktorý robí žiaka závislým na sebe, straší ho, či dokonca terorizuje.

Keď inštinkt nestačí


V znamení Raka sa hľadajúci učí prehlbovať svoju intuíciu. Inštinkt (mimovoľný pocit, vnuknutie, tušenie), ktorý v tejto fáze poznávania získavame, musíme ustavične prehlbovať a zmeniť na intuíciu (vycítené vnuknuté poznanie). Postupne obohacujeme aj svoj intelekt o intuíciu, vďaka čomu začíname chápať všetko to, čo sme nedokázali pochopiť len intelektom alebo inštinktom. Tento proces symbolizuje v príbehu o Heraklovi laň so zlatým rohom, ktorá patrila bohyni Artemide (bohyni Mesiaca) a bola nesmierne plachá a rýchla (presne ako intuitívne vnuknutie)...

Číslo človeka


Piata Heraklova úloha je vari najznámejšia: hrdina mal zabiť nemejského leva, ktorý ohrozoval ľudí. Z ezoterického hľadiska má číslo 5 kľúčový význam, pretože symbolizuje proces individualizácie ľudskej bytosti. V tejto etape si človek uvedomuje existenciu svojho JA, preto päťku možno nazvať číslom človeka. Až po zvládnutí piatej skúšky začína proces skutočného učenia sa. Človek v tejto etape vývoja môže byť priveľmi sebavedomý, pyšný, dokáže byť dokonca agresívny a pôsobiť vo svojej rodine a spoločenstve deštruktívne. Preto ho symbolizuje lev, ktorý narúša pokoj celého okolia. Piatou úlohou je teda prekonať leva svojej osobnosti. Hľadajúci musí zabiť to, čo predtým dosiahol. Egoizmus, sebaláska, snaha dominovať, nafúkanosť musia ustúpiť altruizmu a podriadiť sa službe širšiemu spoločenstvu.

V súčasnosti žijeme v období urýchleného rozvoja celého ľudstva. Dnes je svet plný "významných osobností" a nastal čas, aby pocit súnáležitosti k širšiemu celku a prispôsobenie vlastných záujmov jeho dobru zvíťazilo nad sebapresadzovaním, záľubami vlastného ega. Herakles premohol leva v jaskyni s dvoma otvormi, pričom jeden uzavrel najskôr. Mnohé mýty uchovali skrytý zmysel každej podrobnosti, napriek tomu, že ich ľudia tisícročia nepochopili. V našej hlave sa takisto nachádza malá jaskyňa, v ktorej je skrytá jedna z najdôležitejších žliaz, hypofýza. Keď správne funguje, osobnosť je aktívna, intelektuálne zdatná, vytrvalá, schopná sebakontroly. Hypofýza sa skladá z dvoch častí - v prednej sídli intelekt, v zadnej emócie, predstavivosť.

Koordinuje aj činnosť iných žliaz, napríklad vzrast človeka a ak nie je plne rozvinutá, intelekt aj emócie sú postihnuté. Práve ona je tou jaskyňou, kde lev nadmieru rozbujnelej osobnosti má svoju skrýšu - tam ho treba prekonať. To je takisto symbolické: iba vtedy, keď zablokujeme silné osobné emócie (umiestnené v zadnej časti hypofýzy) a zanecháme egoistický spôsob života, môžeme premôcť "nemejského leva", čiže skrotiť svoju osobnosť pomocou vyššej mysle.

Prebudiť spiacu dušu


Ako však pochopiť šiestu Heraklovu úlohu, ktorou bolo získanie pásu Hippolyty, kráľovnej Amazoniek? Pás darovala Hippolyte Afrodita, ako symbol jednoty, ktorá má vládnuť medzi mužmi a ženami. Kráľovná chcela Heraklovi odovzdať pás sama, ale Herakles to nepochopil: vytrhol jej ho z rúk a navyše jej zasadil smrteľný úder. Pochopil však svoj omyl... Práca spočíva v zmierení sa s "nepriateľom iného druhu", s ľudskou bytosťou. Heraklovým omylom bol jeho nedostatok lásky a pochopenia pre druhého. Napriek tomu, že dokonale zvládol päť predchádzajúcich úloh, schybil. To znamená, že zblúdiť môže aj ten, kto je už vo svojom vývoji ďaleko. Omyl však možno napraviť. To, pravda, platí aj pre Hippolytu, ktorá takisto konala bez pocitu lásky, necítila vnútornú potrebu zložiť túto obeť. Amazonky, modliace sa k Mesiacu (patrónovi rôznych materiálnych foriem) a k bohovi vojny Aresovi, nepochopili úlohu, ktorú mali splniť: prebudiť dušu spiacu v hmote.

Znamenie Panny je prípravou k prvému zasväteniu. Žiak tu robí prvý krok ku svojej duchovnosti: snaží sa podriadiť materiálnu formu vôli duše, ktorá v nej žije. Ako matka dáva život dieťaťu žijúcemu v jej lone, tak aj žiak má teraz vo fyzickom svete prejaviť svoju spiacu dušu. Nie fyzické telo je zdrojom omylov, čiže nesprávnych postojov a činov. Ono je len automatickým vykonávateľom impulzov prichádzajúcich od "vnútorného človeka".
Príčinou zla je prislabá vláda duše nad materiálnou formou. Telo má byť prispôsobené duši na fyzickom pláne.

Číslo šesť je numerologicky číslom Šelmy. Panna, tak ako Škorpión, symbolizujú trojitosť, čo znamená, že Šelmu treba prekonať na troch úrovniach: fyzickej, emočnej a mentálnej. Obe tieto znamenia sú kritickými, integračnými bodmi v skúsenostiach duše, v ktorých sa môže zjednotiť s materiálnou formou i duchom.

Symbolika znamenia Panny súvisí s cieľom celého evolučného procesu: chrániť, kŕmiť a nakoniec prejaviť duchovné úrovne skryté v každej forme. Zblíženie ducha s hmotou je konečným cieľom evolúcie, o ktorú na našej planéte ide. V znamení Panny k tomu dochádza v obmedzenej miere, lebo musíme prejsť ešte dlhú cestu, ako píše Alica Baileyová vo svojej Ezoterickej astrológii.

Astrologickým zobrazením Panny je mladá žena držiaca obilný klas: najjasnejšou hviezdou súhvezdia Panny je Spica, ktorá je týmto klasom, symbolom chleba. Pripomeňme si, že Ježiš sa narodil v Betleheme, čo doslova znamená "dom chleba", chlieb sa počas omše mení na telo Krista, je symbolom všetkých druhov potravy: zabezpečiť ho pre všetkých, je problémom nášho sveta. Hmota je teda matkou sveta a možno povedať, že "živí" rôzne bytosti a duše, ktoré sú v nej skryté. Keď pochopíme túto peknú syntézu, žiak sa môže stotožniť s oboma úrovňami bytia - s hmotou i dušou a prenesene: s matkou a jej dieťaťom...

Pripravuje Viola Košáriová

ˆ Via, 06.08.2012


  Máj, lásky čas
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú sily prírody, viac túžime po prítomnosti opačného pohlavia, po dotykoch a dôvernostiach; po tom, aby nás niekto vypočul a porozumel našej duši.

O erotickej nálade leta,
o hravosti, flirtoch, láske a sexe

Znamenia a jarné lásky
Jar je už dávno tu. 20. marca prešlo Slnko do znamenia Barana. Začal nový astrologický rok, astronomická i astrologická jar. Je teda tu a s ňou i naše lásky. Chcete vedieť, čo nás počas jarných mesiacov čaká, kedy vyraziť na lov, kedy dať prednosť romantike a kedy zostať radšej doma?

Znamenia a letné lásky
Slnko prešlo do znamenia Raka a tým začalo astronomické a astrologické leto. Viete, čo všetko vám Venuša a Mars, hlavné planéty harmónie a nadväzovania vzťahov na nasledujúce mesiace prichystali?

Znamenia a jesenné lásky
Slnko prešlo do znamenia Váh. Na severnej pologuli končí leto a začína jeseň. Svoju jar, leto i jeseň však majú aj lásky.
Nezrelá láska hovorí:
Milujem ťa, pretože ťa potrebujem.
Zrelá láska:
Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
Erich Fromm (psychoanalytik)

Znamenia a zimné lásky
Slnko prešlo do znamenia Kozorožca, tým začala astronomická a astrologická zima.
Láska kvitne v každom veku a praje jej každé ročné obdobie; nech sú teda pre vás dni dostatočne dlhé - a noci tiež.


Astrológia a astronómia - dve sestry, ktoré málokedy vedia nájsť spoločnú reč
- úchvatný pohľad na planéty Slnečnej sústavy a vzájomný pomer ich veľkostí

Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy (séria článkov)
Skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu, ako ich vidí známa anglická ezoterička Alice Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules.

Astrológia vychádza z toho, že kvalita času nie je stále rovnaká, že sa každým okamihom mení. Astrológia popisuje povahové vlastnosti ľudí prostredníctvom symbolov. Astrologický horoskop potom tieto symboly interpretuje.

Horoskopy, ktoré tu nájdete vám možno pomôžu odhaliť, aké vlastnosti sú pre vás typické. V rubrike horoskopy nájdete horoskop aj pre vaše znamenie.

Astrológ Milan Jurášek pre vás pripravuje horoskopy a tak sa a môžete o sebe dozvedieť niečo, čo vám umožní – ak budete chcieť – stať sa lepšími.

Ak chcete Osobný horoskop, podrobný a len pre vás, vypracujem vám ho.

Na tomto webe nájdete aj informácie na tému joga. Joga môže pomôcť nielen pri zdravotných problémoch, spôsobených nezdravým spôsobom života, ale aj nájsť novú životnú orientáciu, naplnenie svojho duchovného rozmeru a sústrediť sa na to podstatné.

Ak vás joga zaujíma, môžete sa prihlásiť na naše kurzy a cvičenia jogy a stretnúť sa s nami.

Joga a etika - Jama a Nijama
Joga je omnoho viac ako telesné cvičenia - séria článkov o etických princípoch jogy.


Navigácia