Traja astrológovia alebo Prichádzame k vám, šťastie a zdravie vinšujeme vám

Zajtra, v pondelok 6.januára 2020 slávime sviatok Troch kráľov. Ako pamiatku na deň, keď novorodeného Ježiša poznal a uznal svet v podobe troch kráľov, ktorí sa mu prišli z východu pokloniť.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 02.06.2020

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/horoskopy/traja-krali-traja-astrologovia.php


Sviatok Troch kráľov bola a na niektorých miestach ešte aj dnes je obľúbená ľudová oslava. Spomínam si, keď som bol malý, ako u mojej babky v Dúbravke (vtedy "normálna" dedina, dnes súčasť Bratislavy) chodila procesia od domu k domu: pán farár, kostolník a traja králi-miništranti s hviezdou. Spievali náboženské piesne a príbytky žehnali svätenou vodou a kadidlom. Potom na rám dverí svätenou kriedou napísali K+M+B a príslušný rok (nápis tam zostal až do ich príchodu o rok neskôr), ako skratky názvov ich mien: Kašpar (Caspar), Melichar (Melchior) a Baltazár (Balthasar).

Historické svedectvá sa rôznia, či to boli králi, mudrci alebo mágovia, aj mená dostali neskôr (dokonca ani nie je isté, že boli práve traja), ale zostaňme pri tradícii. Podľa starovekého pojatia kráľ stelesňoval jednotu prírodných a astrálnych síl, boli na neho kladené vysoké požiadavky. Musel preukázať osobné kvality, presne zachovávať predpísané zvyky a obrady. Postavenie kráľa nebolo výsadou, ale dobrovoľnou obeťou a celoživotným poslaním, sebaobetovaním a nikdy nekončiacim plnením povinností.

Či už boli králi alebo nie (prvý ich oficiálne nazval kráľmi kresťanský mysliteľ Tertulián, 160-230), iste boli vzdelaní vo všetkých odboroch, teda aj v skúmaní nebies. Výklad hviezd sa vtedy delil na teoretickú časť (dnešná astronómia) a praktickú časť (dnešná astrológia). Čo robili? Iste nezaháľali; možno pracovali ako astrológovia, možno ako lekári, ale rozhodne slúžili ľuďom a trpezlivo čakali; možno ani nevedeli, na čo.

Až jedného dňa sa zadívali na nebo a uvideli hviezdu, ktorá ich pozvala na cestu, zbalili sa a vyrazili. Len tak. Musel to byť mocný impulz, aby v jednej chvíli všetko nechali tak a od základov zmenili svoj život. Ak by nešli nikam, v dejinách spásy by bolo o jedného kráľa menej. Ale stalo sa tak, ako sa stať malo a dejiny sa odohrali práve tak, ako sa odohrať mali. Vydali sa za hviezdou, aby našli novonarodeného kráľa, ktorý sa stal kráľom nad všetkými kráľmi na zemi.

Občas nás z časopisov, rozhlasu a televízie presviedčajú učení, otitulovaní vedátori a dokazujú, že hviezdy nemôžu mať na život ľudí nijaký vplyv. Našťastie pre ľudstvo títo mágovia - králi o tom nevedeli. Keby sa totiž nepozerali na hviezdy, nevedeli by, čo majú v nich hľadať a tak by ani nezistili, že dozrel čas a už sa to stalo; dodnes by sme možno nevedeli, že sa nám narodil Mesiáš.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 02.06.2020

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/horoskopy/traja-krali-traja-astrologovia.php


Koniec článku.