Znamenia a trávenie voľného času

V tomto letnom období majú mnohí z nás viac času ako zvyčajne. Niektorí ho trávia na dovolenkách "ničnerobením", iní však - miesto oddychu - doťahujú rôzne "resty": natierajú, maľujú, prestavujú. Viete, ako trávia - alebo ako by chceli tráviť - voľný čas jednotlivé znamenia?


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/horoskopy/znamenia-a-travenie-volneho-casu.php


Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/horoskopy/znamenia-a-travenie-volneho-casu.php


Koniec článku.