Joga a etické princípy 1 - Jama a Nijama

Jama a Nijama - etické princípy - sú prvými dvoma stupňami osemdielneho systému Rádžjogy - kráľovskej jogy; tak, ako ju pred vyše 2000 rokmi v Jogasútre, v učebnici jogovej filozofie definoval mudrc a vedec Patandžali.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/joga/joga-a-eticke-principy-1-jama-a-nijama.php


Jama a Nijama predstavujú určité zásady, pravidlá a odporúčania, ktoré je múdre dodržiavať, s cieľom ozdravenia seba samého, svojho vzťahu k druhým i celkového postoja k životu. Dodržovať ich vyžaduje veľký vhľad do vlastnej povahy, aj kritické vedomie vonkajšej a vnútornej aktivity. Po alebo zároveň s jogovými cvičeniami, ktorými sa obvykle začína (či už v kurzoch alebo individuálne), sa venujeme sebapoznaniu a práci na sebe v záujme rozvoja svojej osobnosti, celého ľudstva, vesmíru, života. Joga nám teda pomôže vo svojom postoji k okoliu postupne sa dostať od egoizmu k altruizmu. Aj keď budeme cvičiť ásany a pránajámu ako ďalšie dva stupne jogovej cesty, neustále sa budeme k prvým dvom stupňom - Jame a Nijame vracať.

Jama sú etické princípy, ktoré nám ukazujú negatívne stránky našej osobnosti, je to skrotenie zmyslov - uvádza sa päť zdržanlivostí, morálnych obmedzení:

Nijama sú etické princípy, ktoré nám ukazujú pozitívne stránky našej osobnosti, je to očistenie našich vnútorných schopností - uvádza sa tiež päť doporučení, príkazov:

Ak vás tieto etické princípy jogy zaujali, doporučuje sa zadovážiť si staroindický epos Bhagavadgítu (spev Vznešeného); niekoľkokrát vyšiel aj v slovenčine. Ja osobne dávam prednosť poetickému prekladu Rudolfa Janíčka v malom, "vreckovom" vydaní, ktoré môžem mať kedykoľvek pri sebe a začítať sa doňho.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/joga/joga-a-eticke-principy-1-jama-a-nijama.php


Koniec článku.