Joga a etické princípy - úvod

V predchádzajúcich dobách "jednotnej ideológie" sa u nás joga stotožňovala s telesnými cvičeniami (vlastne aj bola zahrnutá v ČSTV ako určitý druh športu) a jej duchovný aspekt sa zámerne nezdôrazňoval. Joga je však omnoho viac ako telesné cvičenia.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/joga/joga-a-eticke-principy-uvod.php


Je to ucelený filozofický systém, v strede pozornosti ktorého stojí človek so svojimi otázkami týkajúcimi sa zmyslu bytia. Joga počíta s aktívnym podielom človeka pri hľadaní odpovedí a naplňovaní zmyslu jeho existencie; pomáha odhaľovať osobný vzťah k neosobnému univerzu. Dokáže plne uspokojiť prebudenú túžbu po sebapoznaní, oslobodení a zjednotení.

Hoci skoro všetci sa dostanú k joge cez nejaké zdravotné ťažkosti a dúfajú, že si jogovým cvičením pomôžu, a veľká väčšina ľudí pri tom aj zostane, malá časť objaví v joge aj jej vyššie aspekty a pomaly začne zisťovať, že ich jogový spôsob žitia postupne mení, že sa stávajú lepšími. Nie je to náhodné, že Patandžali, mudrc a vedec, ktorý pred vyše 2000 rokmi napísal Jogasútru - učebnicu jogovej filozofie ako praktický návod na cestu k dokonalosti, umiestnil na nej ako prvé dva stupne Jamu a Nijamu - etické princípy. Tento osemdielny systém nazval Rádžjogou - kráľovskou jogou.

Naozaj, kto si z adeptov neuvedomí základné pravidlá etiky a morálky, nepohne sa z miesta, aj keby cvičil jogové cvičenia niekoľko hodín denne. Prirodzene, pozitívne účinky jogových cvičení a relaxácie môžu niekomu ako výsledok stačiť, aj to je prínosné; niekto si svoj zdravotný stav zlepší, inému bude stačiť, že sa jeho zdravotné problémy nezhoršujú a že sa stav stabilizoval. Ale ten, kto objavil, že jogové postupy a cvičenia vedú k celkovej harmónii medzi telom a psychikou, že mu pomáhajú nájsť či upevniť si psychickú rovnováhu a dokonalejšie poznať seba samého, ten sa s telesnou jogou neuspokojí a bude hľadať ďalej. Doporučuje sa zadovážiť si nejakú jogovú literatúru (netreba bohato farebnými fotografiami dokonalých pozícií ilustrovanú so zahraničnej produkcie, už v časoch bývalého Československa sme mali odborníkov na jogu dosť). Najlepšie takú, ktorá venuje spomenutým etickým princípom Jame a Nijame ako prvým dvom stupňom jogovej cesty dostatok priestoru.

pokračovanie nájdete v sérii článkov Joga a etické princípy


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/joga/joga-a-eticke-principy-uvod.php


Koniec článku.