Kozorožec - o čo mu ide

Každé znamenie sa môže prejavovať rozličnými spôsobmi, niečo však majú určité znamenia spoločné. Pre Kozorožca je charakteristická cieľavedomosť, trpezlivosť a zodpovedný prístup, niekedy však môže pôsobiť ako "suchár".


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 21.01.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/kozorozec-o-co-mu-ide.php


O znamení Kozorožca - i o iných znameniach - sa viac dozviete v sérii článkov v rubrike: Znamenia a Znamenia a život.
Už je ich tam vyše štyridsať a stále ich dopĺňam - takže pekné čítanie.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 21.01.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/kozorozec-o-co-mu-ide.php


Koniec článku.