Vodnár - o čo mu ide

Každé znamenie sa môže prejavovať rozličnými spôsobmi, niečo však majú ľudia s určitým zvýrazneným znamením spoločné. Pre znamenie Vodnára je to záujem o sociálne otázky, novátorské prístupy a priekopníctvo, často však i snahy realizovať niečo neuskutočniteľné.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 25.08.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/vodnar-o-co-mu-ide.php


O znamení Vodnára - i o iných znameniach - sa viac dozviete v sérii článkov v rubrike: Znamenia a život.
Už je ich tam vyše šesťdesiat a stále ich dopĺňam - takže pekné čítanie.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 25.08.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/vodnar-o-co-mu-ide.php


Koniec článku.