Znamenia a naše novoročné predsavzatia

Znovu je tu Silvester a Nový rok - vhodná doba dať si nejaké predsavzatie; možno práve to, ktoré ste si dali ten minulý a postupne na neho zabudli :-)


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-nase-novorocne-predsavzatia.php


Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-nase-novorocne-predsavzatia.php


Koniec článku.