Znamenia a naše temné stránky

Každé zo znamení zverokruhu skrýva v sebe okrem svojich pozitívnych stránok aj negatívne. Nezdobia nás iba cnosti nášho slnečného znamenia, ale ovládajú nás aj jeho tiene.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.10.2018

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-nase-temne-stranky.php


Ako až môže byť tento rozsah protichodný, ukazuje predovšetkým znamenie Škorpióna, ktoré zlučuje v sebe najväčšie výšky a zároveň najnižšie hĺbky. Kým jeho deštruktívne vlastnosti symbolizuje had, jeho najvyššie duchovné hodnoty predstavuje orol. Obidve tieto protikladné úrovne má v sebe každý z nás. A hoci každý by chcel počuť len o svojich dobrých vlastnostiach, oči by sme nemali zatvárať ani pred tými zápornými. Pretože svoje slabé stránky dokážeme prekonať iba vtedy, ak ich spoznáme.

Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.10.2018

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-nase-temne-stranky.php


Koniec článku.