Znamenia a túžba po víťazstve

Niektorí sa snažíme vyniknúť v živote viac, iní menej. O tom, v čom budeme súťaživí a akým spôsobom sa to prejaví, vypovedá celý náš horoskop: sila jednotlivých znamení, planét i domov. Počas života sa naša vitalita mení a aj tí, ktorí sú teraz menej súťaživí a obvykle ustupujú druhým z cesty, sa stanú bojovnejší, ak si už raz uvedomia svoju vnútornú silu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 22.03.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-tuzba-po-vitazstve.php


O našej vitalite vypovedá postavenie Slnka v znamení a jeho vzťahy s inými planétami, chuť víťaziť zvyčajne stúpa so silným Marsom, Saturn nám dáva pevnú vôľu a vytrvalosť, revolučný Urán nás núti, aby sme boli pred okolím vždy o krok vpredu, Pluto chce dominovať a môže nás zvádzať použiť aj skrytú taktiku a nečestné kľučky. Tým preveruje osobnosť človeka až na najhlbšej úrovni.

Aj keď silu spomínaných planét v našom horoskope nepoznáme, charakteristické obvykle býva naše najsilnejšie znamenie - prevažne je to to, v ktorom máme Slnko (ale aj Lunu, Ascendent alebo viac - najmä osobných - planét).

Znamenia živlu ohňa majú značnú životnú a telesnú silu, prinášajú ctižiadostivosť, aktivitu a dominanciu, nadšenie, sebavedomie a podnikavosť. Nemajú strach z neúspechu, nechýba im ani odvaha bojovať.

Zemský živel sa prejavuje praktickosťou, vytrvalosťou a rozvahou. Na rozdiel od ohňa je stabilnejší a konzervatívnejší, snaží sa získať čo najviac zo skutkového stavu vecí, teda aj pri súťažení ho zaujíma, čo z toho nakoniec bude mať.

Intelektuálny vzdušný živel je spojený s pohybom, prispieva k družnosti, prispôsobí sa každej zmene pomerov. Pozoruje, plánuje, organizuje, neuveriteľne rýchlo spracúva informácie - v tom je pri súťažení jeho sila.

Vodný živel sa dáva do spojitosti so základnými citmi, s predstavivosťou a fantáziou. Niekedy aj s náladovosťou, so stratou racionality, logiky a záujmu o prácu, čiže aj snahy vyniknúť.

Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 22.03.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-tuzba-po-vitazstve.php


Koniec článku.