Znamenia a základné ľudské potreby

Môžeme sa vydať rôznymi cestami, no nakoniec - skôr či neskôr - pochopíme: človek môže byť šťastný len vtedy, ak napĺňa svoje životné poslanie.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-zakladne-potreby.php


Jedna stará astrologická pravda hovorí - a moderná psychológia ju len potvrdzuje - že to, čomu sa snažíme vyhnúť, čo nechceme vedieť a čo sa snažíme zo svojho života vylúčiť, sa k nám v podobe osudu, ako nepríjemné vonkajšie udalosti, vracia. Preto by sme mali venovať pozornosť svojim základným životným témam.

V prípadoch ťažkých psychologických diagnóz som si zvyčajne urobil horoskop, aby som získal pohľad z celkom odlišného uhla. Tento mi veľmi často odhalil viac momentov, ktoré by som inak nebol schopný pochopiť.
Carl G. Jung (psychoanalytik)

Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 18.06.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-zakladne-potreby.php


Koniec článku.