Znamenia a zmysel pre humor

Niekto zmysel pre humor má, iný nie. Sú aj takí, ktorí sa smejú jednému žartu trikrát (veď to poznáte: prvýkrát vtedy... Ak nepoznáte, napíšte: doplním). Viete, ako ste na tom s humorom vy a vaši priatelia?


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.11.2018

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-zmysel-pre-humor.php


Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.11.2018

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenia-a-zmysel-pre-humor.php


Koniec článku.