Znamenia a ich pracovné prostredie

Jednotlivých ľudí môžeme spoznať aj podľa ich najbližšieho okolia - podľa toho, v akom stave je ich pracovný stôl. Našli ste sa?


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenie-a-zivot.php


Ďalšie porovnania jednotlivých znamení - vždy z určitého hľadiska -  nájdete v stĺpci naľavo (pod Znamenia a život)
základné vlastnosti jednotlivých znamení nájdete tu.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 20.02.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenie-a-zivot.php


Koniec článku.