Znamenie Vodnár

V nedeľu doobeda, 20. januára 2019, presne o 9.59 hod. prešlo Slnko zo znamenia Kozorožca do znamenia Vodnára. Zotrvá v ňom až do 19. februára pár minút po polnoci. Trpezlivosť, cieľavedomosť a zodpovedný prístup trošku ustúpia a na mesiac sa do popredia dostanú vznešené heslá - bratstvo, rovnosť, sloboda. Niekedy však aj excentrickosť a snahy výrazne sa odlišovať.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 25.08.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenie-vodnar.php


Znamenie Vodnár - Aquarius (20.1. - 18. 2.)

Symbolicky ho zobrazujú ako človeka, vylievajúceho vodu poznania na ľudstvo. Veľa Vodnárov nájdeme medzi vedcami, reformátormi, ezoterikmi, cestovateľmi, v médiách i v umení. Bývajú duchaplní, spoločenskí a obľúbení, niekedy však pôsobia chladne a odmerane. Ich vládca, revolučný Urán - planéta zmien a nestálosti - im prináša nielen originalitu, ale aj rebéliu a odpor voči všetkému konzervatívnemu, voči tradícii. Hoci je Vodnár veľký individualista, osamote existovať nevie; ak nenájde skupinu, s ktorou by sa stotožnil a mohol ju viesť, vytvorí si ju.
Zdravie a vitalita: Vodnár je svojou podstatou extrémista a predstava všednosti ho desí. Každá choroba, ktorá ho zaženie do postele by mala byť preňho výzvou, aby sa vyrovnal s tým, čo mu život prináša. Únava, nechuť a strata vitality môžu byť nielen predzvesťou choroby, ale aj upozornením na možné problémy v medziľudských vzťahoch. Vodnár je zvyčajne citlivejší na lýtka a členky, kŕčové žily, opuchy a zlomeniny nôh. Z ďalších ohrozených orgánov a častí tela je to srdce, krvný obeh, krčná chrbtica, vylučovanie, sexuálne problémy, u žien i menštruačné, u mužov prostata, ďalej poruchy sústredenia a neurózy.

O znamení Vodnára - i o iných znameniach - sa viac dozviete v sérii článkov v rubrike: Znamenia a Znamenia a život.
Už je ich tam vyše šesťdesiat a stále ich dopĺňam - takže pekné čítanie.


Tento článok je vytlačený zo serveru www.jurasek.sk dňa 25.08.2019

ˆ Milan Jurášek

Úplná adresa článku: http://www.jurasek.sk/znamenia/znamenie-vodnar.php


Koniec článku.