Rúmí a súfizmus - úvod do islamskej mystiky

Prvý dotyk s islamom som zažil pred rokmi pri pozeraní amerického seriálu Living islam s rozhovormi ich duchovných vodcov na jednej z českých televízií. Uvedomil som si, aký mám skreslený pohľad na islam vplyvom správ z islamských nepokojných zemí a nejako som vytušil, že islamy sú vlastne dva a my západniari vnímame len ten netolerantný, ľudový, zjednodušený a poprekrucovaný a ten druhý zostáva pre nás skrytý.

uverejnené v Spravodaji Jogovej spoločnosti č.4/1999

Ďalšie moje stretnutie s ním bolo v úžasnom filme Baraka, kde sme mohli vidieť priamo zábery z dervišských tancov. Už majestátnosť a mystickosť prípravy, vznešený pokoj tancujúcich aj ich Majstra na mňa vtedy hlboko zapôsobili. 

Hľa, toto napísal duchovný otec súfí, básnik a mystik Rúmí o samá´, kozmickom tanci tančiacich dervišov:

Ó deň, vstaň! Atómy tančia,
Duša, bez seba v extáze, tančí:
Do ucha ti zašepkám, kam vedie tanec.
Všetky atómy, na vzduchu i na púšti,
Vedz dobre, patria šialencom.
Každý atóm, blažený či biedny,
Je zamilovaný do Slnka, o ktorom sa nedá povedať nič.

Jasnovidec, ktorý v storočí Ľudvíka svätého napísal, že keď rozbijeme atóm, nájdeme v ňom zmenšeninu našej slnečnej sústavy, a ktorý tri storočia pred Koperníkom vedel nielen to, že sa Zem otáča okolo Slnka, ale aj to, že planét je deväť, na čo sme prišli až v roku 1930... toto píše v úvode knihy autorka Eva de Vitray-Meyerovitch.

Rúmího život je obklopený legendou, rovnako, ako život svätého Františka, jeho súčasníka. V islamskom svete, vo svete s osemsto miliónmi vyznávačov je zbožňovaný, jeho verše sa citujú všade, snáď iba Korán, slovo Prorokovo pokladajú za vyššie. On sám a ani jeho žiaci nerobili rozdiel medzi náboženstvami a v Konyi, kde založili prvý kláštor, boli v tej dobe príhodné podmienky; vyskytovali sa tam všetky. Odtiaľ sa rád Taríqa Mauláwíja rozšíril po celej Osmanskej ríši, od Indie až po Balkán. O jeho vážnosti svedčí fakt, že hlava Rádu sedem storočí odovzdávala sultánom odznaky ich moci pri ich nástupe na trón. 

Konya je teraz pútnickým miestom, a jej zázračná aura pretrváva veky. Už podľa Frýgov bola Konya prvá, ktorá sa vynorila po potope. Bola obývaná už šesť tisícročí pred Kristom a susedila s najstarším známym mestským sídliskom, Catal-Hüyükom, ktoré malo už pred 9000 rokmi vyspelú kultúru. Odtiaľ pochádza aj anatolský mýtus o Bohyni Matke, neskôr uctievanej ako Artemis a Diana. Mesto tajomnej ríše Chetitov, mesto svätého Pavla, apoštolov Barnabáša a Lukáša, prvých kresťanských obcí, križovatka medzi Východom a Západom, to všetko bola a je Konya.

Hlavné dielo Maulána Džaláluddína Rúmího je veľká poéma s asi 45.000 veršami v šiestich knihách, Mathnawí. Sú tu legendy a tradície, citáty z Koránu, námety z ľudovej poézie, úsmevné príhody; všetko dohromady tvorí mystický epos. Jeho najznámejšia lyrika sú štvorverššia Rubáíjat a tiež Mystické ódy a prozaické dielo Fíhi má fíhi.

Ponúkam vám niekoľko citácií z knihy: 

Hľadaj odpoveď na rovnakom mieste, odkiaľ prišla otázka. 
Mathnawí.

Bolesť sa zrodí z pohľadu vrhnutého do vlastného vnútra a toto utrpenie nás donúti preniknúť za oponu. 
Mathnawí.

V súfizme je láska dušou vesmíru, vďaka láske sa človek snaží vrátiť ku zdroju, v konečnom dôsledku všetko stojí na láske. V tradičnej Dávidovej modlitbe sa hovorí: Pane, daj aby som Ťa miloval; daj, aby som miloval tých, ktorí Ťa milujú; daj, aby som konal skutky, ktoré mi získajú Tvoju lásku; daj, aby mi bola Tvoja láska milšia, než ja sám, moja rodina a môj majetok.
K tomu Rúmí hovorí: Láska je plameň, ktorý spaľuje všetko, keď sa zodvihne, zostane len Boh.

Keď sa muž a žena stanú jedným, Ty si ten Jediný;
keď sa zahladí Jednota, ty si tá Jednota.
Ty si stvoril toto Ja a toto My,
aby si sa mohol sám so sebou hrať hru na zbožňovanie.
Aby sa všetky Ja a Ty stali jedinou dušou
a nakoniec sa vnorili do Milovaného.
Mathnawí.

Na otázku: Existuje kratšia cesta k Bohu ako modlitba? Rúmí odpovedal:
Zasa len modlitba. Ale modlitba nie je len táto vonkajšia forma. Tá je telom modlitby; formálna modlitba má začiatok a koniec a každá vec, ktorá predpokladá začiatok a koniec je telom. 
Takbír (prehlásenie zvrchovanej veľkosti Boha) je začiatok modlitby, a salam (prianie mieru celému svetu) je jej koniec. 
A tiež vyznanie viery (šaháda) nie je len to, čo hovoríme ústami: pretože aj tieto slová majú svoj začiatok a koniec; všetko, čo je vyjadrené písmenami a zvukmi a čo má počiatok a koniec je forma a telo.
Ale duša modlitby je nepodmienená a nekonečná, nemá začiatok ani koniec. Sami proroci nám priniesli modlitbu a Prorok, ktorý nás ju naučil, povedal: Prežívam s Bohom okamžiky, ktoré nemôže dosiahnuť ani prorok, ani anjel, blízky Bohu. 
Dušou modlitby teda nie je len jej forma: ona pripravuje pohltenie v Bohu a stratu vedomia. Všetky formy zostávajú na povrchu. V duši už nie je žiadne miesto, ani pre Gabriela, ktorý je čistým duchom.
Fíhi má fíhi.

Preto si zdanlivo mikrokozmos, preto si v skutočnosti makrokozmos.
Z pohľadu zmyslov je pôvodcom ovocia konár;
ale v skutočnosti konár vznikol kvôli ovociu.
Keby záhradník netúžil po ovocí a nedúfal by v neho,
prečo by zasadil strom?
Mathnawí.

Srdce nie je nič iného než More svetla ...
miesto, kde je možné vidieť Boha. 
Mathnawí.

Milan

uverejnené v Spravodaji Jogovej spoločnosti č.4/1999

ˆ Milan Jurášek, 20.05.2023


  Máj, lásky čas
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú sily prírody, viac túžime po prítomnosti opačného pohlavia, po dotykoch a dôvernostiach; po tom, aby nás niekto vypočul a porozumel našej duši.

O erotickej nálade leta,
o hravosti, flirtoch, láske a sexe

Znamenia a jarné lásky
Jar je už dávno tu. 20. marca prešlo Slnko do znamenia Barana. Začal nový astrologický rok, astronomická i astrologická jar. Je teda tu a s ňou i naše lásky. Chcete vedieť, čo nás počas jarných mesiacov čaká, kedy vyraziť na lov, kedy dať prednosť romantike a kedy zostať radšej doma?

Znamenia a letné lásky
Slnko prešlo do znamenia Raka a tým začalo astronomické a astrologické leto. Viete, čo všetko vám Venuša a Mars, hlavné planéty harmónie a nadväzovania vzťahov na nasledujúce mesiace prichystali?

Znamenia a jesenné lásky
Slnko prešlo do znamenia Váh. Na severnej pologuli končí leto a začína jeseň. Svoju jar, leto i jeseň však majú aj lásky.
Nezrelá láska hovorí:
Milujem ťa, pretože ťa potrebujem.
Zrelá láska:
Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
Erich Fromm (psychoanalytik)

Znamenia a zimné lásky
Slnko prešlo do znamenia Kozorožca, tým začala astronomická a astrologická zima.
Láska kvitne v každom veku a praje jej každé ročné obdobie; nech sú teda pre vás dni dostatočne dlhé - a noci tiež.


Astrológia a astronómia - dve sestry, ktoré málokedy vedia nájsť spoločnú reč
- úchvatný pohľad na planéty Slnečnej sústavy a vzájomný pomer ich veľkostí

Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy (séria článkov)
Skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu, ako ich vidí známa anglická ezoterička Alice Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules.

Astrológia vychádza z toho, že kvalita času nie je stále rovnaká, že sa každým okamihom mení. Astrológia popisuje povahové vlastnosti ľudí prostredníctvom symbolov. Astrologický horoskop potom tieto symboly interpretuje.

Horoskopy, ktoré tu nájdete vám možno pomôžu odhaliť, aké vlastnosti sú pre vás typické. V rubrike horoskopy nájdete horoskop aj pre vaše znamenie.

Astrológ Milan Jurášek pre vás pripravuje horoskopy a tak sa a môžete o sebe dozvedieť niečo, čo vám umožní – ak budete chcieť – stať sa lepšími.

Ak chcete Osobný horoskop, podrobný a len pre vás, vypracujem vám ho.

Na tomto webe nájdete aj informácie na tému joga. Joga môže pomôcť nielen pri zdravotných problémoch, spôsobených nezdravým spôsobom života, ale aj nájsť novú životnú orientáciu, naplnenie svojho duchovného rozmeru a sústrediť sa na to podstatné.

Ak vás joga zaujíma, môžete sa prihlásiť na naše kurzy a cvičenia jogy a stretnúť sa s nami.

Joga a etika - Jama a Nijama
Joga je omnoho viac ako telesné cvičenia - séria článkov o etických princípoch jogy.


Navigácia