Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy - 5.časť

Kto chce rozvíjať nielen svoje telo, ale aj dušu, môže vidieť v bájnom Heraklovi svoj vzor. Angličanka Alice Baileyová spoznala symboliku dvanástich Heraklových úloh v spojení s dvanástimi znameniami zverokruhu. Kedysi totiž boli duchovné záležitosti prístupné len žiakom tajných škôl. Aby toto poznanie nezneužili nepripravení ľudia, bolo zašifrované v mýtoch a rozprávkach. Tak ako v mýte o Heraklovi.

Pomoc iným v utrpení


Ďalšou Heraklovou úlohou po prekonaní Hydry (v znamení Škorpióna) bolo zbaviť krajinu stymfálskych vtákov. Učiteľ mu povedal, aby ich vyplašil z ich skrýš. Vtáky mali pazúry a perá z tvrdej medi, ktoré mohli zhadzovať ako strely: obrana proti nim bola nemysliteľná. Herakles však nakoniec vtáky vyplašil obrovskými mosadznými bubnami, ktoré vydávali strašné zvuky. Vtáky spadli do blata, kde mnohé uviazli a ostatné odleteli...

Symbolom znamenia Strelca je kentaur, napoly kôň, napoly človek, s lukom a strelami. Tak ako strela mieri k cieľu, aj Herakles smeruje v znamení Strelca k celkovému ovládnutiu svojho spôsobu myslenia a reči. Dokončí úlohu začatú v znamení Blížencov (získanie jabĺk múdrosti). V znamení Strelca už vidíme pred sebou cieľ a smerujeme k nemu rýchlo a priamo. Doteraz sme cieľ nemohli vidieť, lebo ho zacláňala mrákava tvorov (výplodov) našej mysle, myšlienkových útvarov. Stáva sa totiž, že aj osoby plne oddané vyšším ideálom a túžiace sa duchovne vyvíjať, toľko o tom hovoria, že mimovoľne vytvárajú myšlienkové útvary, ktoré im znemožňujú vidieť cieľ.

Vyvinutejší duch má silnejšie myšlienky


V boji Herakla so stymfálskymi vtákmi symbolizuje močiar, v ktorom žili, tzv. nižšiu myseľ, ktorú vždy podfarbujú emócie. Herakles musí preto urobiť konečný poriadok so svojimi myšlienkami a slovami, čiže hroznými stymfálskymi vtákmi. Herakles má pochopiť, že čím viac je ktosi duchovne rozvinutý, tým je mocnejší a tým viac škody môže spôsobiť. Negatívne myšlienky a slová u menej duchovne rozvinutých osôb nie sú také silné, a preto nie sú až také škodlivé.

Nebezpečné vtáky (myšlienky) treba vyhnať z ich skrýš, dostať na čistý vzduch, kde ich dobre vidieť a vzápätí ich treba odohnať.

Niektoré mýty o Heraklovi tvrdia, že tri vtáky boli najhoršie: symbolizujú neduhy ako je ohováranie iných (duchovná klebeta je vrah, ktorý sa nám vracia). Ak ťa ľudia berú zle, hľadaj vinu v sebe, pretože voči človeku, ktorý neubližuje, nepriateľstvo okolia prestáva. Druhým nebezpečným vtákom je egoistický spôsob reči, čiže to, keď človek veľa hovorí o sebe. Tretím, rovnako nebezpečným, je ono Šalamúnovo "hádzanie perál sviniam", čiže presviedčanie o duchovných veciach ľudí nepripravených, ktorí sa z nich často vysmievajú. V dávnych knihách znamenie Strelca symbolizovalo mlčanie. Kto teda chce vstúpiť do kráľovstva ducha, musí získať kontrolu nad myšlienkami, nekrivdiť iným a zdržať sa zbytočných rečí...

Strelec je štádiom "kukly", ktorá sa už-už zmení na motýľa. Správne rozvinutý Strelec je teda osoba duchovne silná, dokáže mlčať a má jasne určený cieľ. Uzatvára etapu učenia sa. Teraz sa začína cesta zasvätenia...

Otvára sa brána Zasvätenia


Je čas odkódovať zmysel rozprávok a mýtov a zreteľne ľuďom túžiacim po poznaní povedať, v čom spočíva tajomstvo ľudskej existencie. Preto dnes vychádza najavo toľko skrytého poznania, ktorého sa, žiaľ, neraz dostáva aj nepripraveným...

Úlohou v znamení Kozorožca je prekonanie psa Kerbera, strážcu podsvetia. Učiteľ otvoril Heraklovi tretie oko a on zbadal trpiacich titanov, ktorých mal oslobodiť po tom, čo prekoná Kerbera.

Keď Herakles získal múdrosť a silu, mal svoje schopnosti použiť na oslobodenie iných od utrpenia. Herakles premohol Kerbera a oslobodil titanov. V širšom chápaní sa cieľ tejto práce prejavuje nasledovne: na svete nemôže zavládnuť pokoj a súlad, kým trpia titani a ich bolesť padá na prsia matky Zeme. Zmysel desiatej práce je v tom, aby žiak svojim každodenným životom dokázal, že vie byť čistý, oslobodený od pokušení a egoizmu.

Potom Herakles prešiel zasvätením. Musel prejsť osobným peklom, prežiť vo svojom živote veľmi ťažké obdobia, kým dokázal vstúpiť do všeobecného pekla, slovom musel zažiť peklo ako individuálnu skúsenosť. Až potom mohol zaujať neosobný postoj, zakúsiť pocit všeobjímajúcej lásky, ktorá bola spočiatku nasmerovaná len ku konkrétnym ľuďom. Teraz má túto lásku pocítiť voči celému ľudstvu. Takýto človek je schopný milovať každého, dokáže ho vidieť takého, akým je, spolu s jeho chybami a pádmi a napriek tomu ho akceptovať a milovať.

V Hádovej ríši Herakles prekonal Kerbera, ktorého tri hlavy symbolizujú: honbu za senzáciami a neustálymi dojmami, znova oživované túžby a dobré, ale nepremyslené a nezrealizované predsavzatia, o ktorých sa hovorí, že peklo je nimi vydláždené. Hady, ktoré ovíjajú netvora, to sú rôzne ilúzie, ktoré brzdia náš postup na duchovnej ceste, ťahajú nás dole a pútajú nás k materiálnym veciam, podporujú naše rôzne obavy. Medzi inými je to aj strach z neúspechu, ktorý paralyzuje aktivitu a rodí pasivitu: to je veľký hriech adeptov a žiakov.

Kedy sme pripravení slúžiť ľudstvu


Kozorožec je aj pre astrológov náročné znamenie zverokruhu, plné smútku, náročné na interpretáciu. Jeho vládca Saturn je prísny ale spravodlivý sudca. Zobrazuje ho kozol driapajúci sa hore, ktorý hľadá obživu v chudobnej skalnej pôde. Po mnohých ťažkostiach sa vyšplhá na štít, získa zasvätenie, pretože dokázal, že mu možno zveriť tajomstvá života a vyšších síl.

K zasväteniu vždy dochádza v znamení Kozorožca. Pravda skutočnosť, že sa niekto narodil v tomto znamení, neznamená, že už je zasvätený. Ľudia smerujúci k duchovnému rozvoju buď trpia komplexom menejcennosti a cítia, že nemôžu nič dosiahnuť alebo majú prehnané predstavy o svojej dôležitosti a stávajú sa pyšní, namyslení. Zasvätenca možno spoznať podľa mlčania a ticha: nehovorí o svojich duchovných úspechoch. Zasvätenie vždy sprevádza osamelosť a zvyčajne aj intenzívne utrpenie. Symbolika tohto znamenia hovorí o stúpaní hore, ale Herakles zostúpil do podsvetia, čo je presným opakom cesty hore, cestou do pekla. 

Spomeňme si však, že podľa slov modlitby Verím v Boha Ježiš takisto zostúpil do pekiel. Jeho láska k ľuďom sa týka aj zatratených duší, aby sa aj ten najposlednejší mohol vrátiť do domu Otca.

V znamení Kozorožca vstupujeme do kráľovstva ducha, k čomu môže dôjsť len vtedy, keď sa človek prestane stotožňovať so svojou pominuteľnou stránkou, telom, a uprednostní duchovnú časť svojej existencie. Jeho vedomie je sústredené v duši, ktorá sa oslobodila od obmedzení formy.

Všetky predchádzajúce Heraklove práce súviseli s jeho vlastným duchovným rozvojom: teraz je slobodný, je zasvätencom a môže pracovať na prospech iných... Bránou Kozorožca človek prechádza do dvoch posledných znamení - Vodnára a Rýb, ktoré symbolizujú službu ľudstvu. O tom nabudúce.

Pripravuje Viola Košáriová

ˆ Via, 15.09.2012


  Máj, lásky čas
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú sily prírody, viac túžime po prítomnosti opačného pohlavia, po dotykoch a dôvernostiach; po tom, aby nás niekto vypočul a porozumel našej duši.

O erotickej nálade leta,
o hravosti, flirtoch, láske a sexe

Znamenia a jarné lásky
Jar je už dávno tu. 20. marca prešlo Slnko do znamenia Barana. Začal nový astrologický rok, astronomická i astrologická jar. Je teda tu a s ňou i naše lásky. Chcete vedieť, čo nás počas jarných mesiacov čaká, kedy vyraziť na lov, kedy dať prednosť romantike a kedy zostať radšej doma?

Znamenia a letné lásky
Slnko prešlo do znamenia Raka a tým začalo astronomické a astrologické leto. Viete, čo všetko vám Venuša a Mars, hlavné planéty harmónie a nadväzovania vzťahov na nasledujúce mesiace prichystali?

Znamenia a jesenné lásky
Slnko prešlo do znamenia Váh. Na severnej pologuli končí leto a začína jeseň. Svoju jar, leto i jeseň však majú aj lásky.
Nezrelá láska hovorí:
Milujem ťa, pretože ťa potrebujem.
Zrelá láska:
Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
Erich Fromm (psychoanalytik)

Znamenia a zimné lásky
Slnko prešlo do znamenia Kozorožca, tým začala astronomická a astrologická zima.
Láska kvitne v každom veku a praje jej každé ročné obdobie; nech sú teda pre vás dni dostatočne dlhé - a noci tiež.


Astrológia a astronómia - dve sestry, ktoré málokedy vedia nájsť spoločnú reč
- úchvatný pohľad na planéty Slnečnej sústavy a vzájomný pomer ich veľkostí

Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj - Heraklove úlohy (séria článkov)
Skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu, ako ich vidí známa anglická ezoterička Alice Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules.

Astrológia vychádza z toho, že kvalita času nie je stále rovnaká, že sa každým okamihom mení. Astrológia popisuje povahové vlastnosti ľudí prostredníctvom symbolov. Astrologický horoskop potom tieto symboly interpretuje.

Horoskopy, ktoré tu nájdete vám možno pomôžu odhaliť, aké vlastnosti sú pre vás typické. V rubrike horoskopy nájdete horoskop aj pre vaše znamenie.

Astrológ Milan Jurášek pre vás pripravuje horoskopy a tak sa a môžete o sebe dozvedieť niečo, čo vám umožní – ak budete chcieť – stať sa lepšími.

Ak chcete Osobný horoskop, podrobný a len pre vás, vypracujem vám ho.

Na tomto webe nájdete aj informácie na tému joga. Joga môže pomôcť nielen pri zdravotných problémoch, spôsobených nezdravým spôsobom života, ale aj nájsť novú životnú orientáciu, naplnenie svojho duchovného rozmeru a sústrediť sa na to podstatné.

Ak vás joga zaujíma, môžete sa prihlásiť na naše kurzy a cvičenia jogy a stretnúť sa s nami.

Joga a etika - Jama a Nijama
Joga je omnoho viac ako telesné cvičenia - séria článkov o etických princípoch jogy.


Navigácia